LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Ekspertīze PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 31 augusts 2017 10:05
Magnifier

Nav noslēpums, ka ir nepieciešams ne tikai zināt savas patērētāja tiesības, bet arī izmantot tās praksē. Svarīgākais patērētāja uzdevums šai ziņā ir sava prasījuma pierādīšana. Tieši šim jautājumam esam nolēmuši veltīt nelielu rakstu sēriju. Iepriekšējā rakstā apskatījām jautājumu par darījumu apliecinošiem dokumentiem. Šajā rakstā runa būs par ekspertīzi, kā līdzekli preces neatbilstības līguma noteikumiem jeb defekta pierādīšanai.

Ekspertīze ir konkrētajā jomā kompetenta speciālista (eksperta) atzinums par to vai prece atbilst līguma noteikumiem.

Jautājums par ekspertīzi var kļūt patērētājam aktuāls tikai gadījumos, kad patērētājs nav apmierināts ar preces kvalitāti. Gadījumos, kad ir pieļauti citi patērētāja tiesību pārkāpumi (preces nepiegāde vai pakalpojuma nesniegšana termiņā, atteikuma tiesību nenodrošināšana, informācijas par preci nesniegšana u.c.) ekspertīze nebūs nepieciešama.

Līdz 2015.gada 8.jūnija grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL), kas stājās spēkā 2015.gada 9.jūlijā ekspertīze lietās par preču/pakalpojumu atbilstību līguma noteikumiem (kvalitāti) bija obligāta. Turklāt, lietas iznākums bija atkarīgs tieši no ekspertīzes atzinuma slēdziena. Ar minētajiem PTAL grozījumiem ekspertīze vairs nav nepieciešama visos strīdos un tās slēdzienam nav izšķirošas ietekmes uz strīda iznākumu. Tas neapšaubāmi atvieglo patērētājam strīda risināšanu un padara to lētāku. Tomēr, jāatceras, ka ir gadījumi, kad patērētājs strīda risināšanā ar komersantu bez ekspertīzes iztikt nevar.

Kas tad patērētājam jāņem vērā, pieņemot lēmumu par ekspertīzes pieteikšanu?

Vispirms jāatceras, ka ekspertīzi ir tiesīgs pieteikt gan pārdevējs, gan patērētājs. Nav izslēgta arī situācija, kad ekspertīzes atzinumus piesaka abas strīda puses. Šajā gadījumā Patērētāju strīdu risināšanas komisija vērtēs abus atzinumus.

Komersanti parasti piesaka ekspertīzi pēc tam, kad ir saņēmuši patērētāja rakstisku iesniegumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem vai lai atspēkotu patērētāja saņemto ekspertīzes atzinumu. Šai ziņa jāņem vērā divi būtiski aspekti.

Pirmkārt, saskaņā ar PTAL, ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas sešu mēnešu laikā pēc preces iegādes, uzskatāms, ka tā eksistēja preces iegādes dienā, izņemot gadījumu, kad šāds pieņēmums ir pretrunā ar preces raksturu vai neatbilstības veidu. Pārdevējs ir tiesīgs šo pieņēmumu atspēkot, pierādot, ka neatbilstība līguma noteikumiem radusies pēc preces iegādes. Ja pārdevējs to nav spējis izdarīt, tad patērētāja prasījums uzskatāms par pamatotu.

Turpretī, ja preces defekts ir atklājies vēlāk, nekā sešus mēnešus pēc preces iegādes, tad pienākums pierādīt, ka tas pastāvēja uz preces iegādes dienu ir patērētājam.

Piemēram, ja mobilais telefons mēneša laikā pēc tā iegādes pārtraucis pieņemt zvanus un pārdevējs tajā vaino patērētāju, tad tieši pārdevējam ir pienākums pierādīt, ka preces defekts radies patērētāja vainas dēļ.

Otrkārt, ļoti bieži pārdevējs, izvērtējot patērētāja iesniegumu, pamato atteikumu apmierināt patērētāja prasījumu ar paša pārdevēja algota speciālista vai garantijas servisa pārstāvja pausto viedokli par preces atbilstību līguma noteikumiem. Pārdevējs, neapšaubāmi, ir tiesīgs izmantot šo speciālistu zināšanas, tomēr, ja šāds viedoklis nav pietiekoši argumentēts, tad tas netiek uzskatīts par ekspertīzes atzinumu un pietiekamu pamatu patērētāja prasījuma noraidīšanai (sk. piemēram šo komisijas lēmumu).

Tādējādi, patērētājiem ieteicams pieteikt ekspertīzi:

  1. ja komersants neatzīst preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem un kopš preces iegādes pagāja vairāk nekā seši mēneši;
  2. lai atspēkotu komersanta pieteikto ekspertīzes atzinumu vai apgalvojumus;
  3. izpildot Patērētāju tiesību aizsardzības centra rekomendāciju pieteikt ekspertīzi.

Šobrīd normatīvie akti nenosaka, kas drīkst veikt ekspertīzi, tādēļ patērētājs ir tiesīgs pieteikt to jebkuram speciālistam attiecīgajā jomā.

Lai atvieglotu patērētājiem ekspertīžu veicēju meklēšanu PIAA 2017.gada augustā izveidojusi ekspertīžu veicēji sarakstu, kuru arī turpmāk plāno papildināt un precizēt. Ludzam ņemt vērā, ka šī saraksta mērķis nav reklamēt konkrētos ekspertīžu veicējus un ka PIAA negūst finansiālu vai citu labumu no sarakstā iekļautajām organizācijām. Tāpat, PIAA nav saistīta ar šīm organizācijām finansiāli, organizatoriski vai līgumiski un, pats galvenais, PIAA negarantē sarakstā iekļauto ekspertīžu veicēju sniegto pakalpojumu kvalitāti un nenes par tiem nekādu atbildību.

Lai nodrošinātu ekspertīzes atzinumu kvalitāti, lūdzam patērētājus ievērot Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) ieteikumus ekspertīzes atzinuma noformējumam, kuros PTAC iesaka patērētājiem pieprasīt, lai eksperti/konsultanti/speciālisti savos atzinumos obligāti norāda šādu informāciju:

  • dokumenta sagatavošanas datums un vieta;
  • eksperta/konsultanta/speciālista vārds, uzvārds, izglītība un specialitāte;
  • patērētāja vārds un uzvārds;
  • preces vai pakalpojuma nosaukums;
  • konstatētā defekta rašanās cēlonis un nozīmīgums;
  • preces nolietojuma pakāpe;
  • eksperta/konsultanta/speciālista paraksts.

Papildus, PIAA iesaka patērētājiem pievērst uzmanību arī tam, kā ekspertīzes veicējs fiksējis pierādījumus (t.sk. vai atzinumam ir pievienotas fotogrāfijas), kā arī atzinumā izvirzīto secinājumu kvalitātei.

Noslēgumā atgādinam, ka saskaņā ar PTAL, ja Patērētāju strīdu risināšanas komisija lēmumā apmierina patērētāja prasību, pamatojoties uz ekspertīzes slēdzienu, ko apmaksājis patērētājs, tā var lemt, ka ekspertīzes izdevumi jāsedz pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

Veiksmīgus pirkumus!

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 07 septembris 2017 11:20
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack