LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Atteikuma tiesību ierobežošana veselības un higiēnas apsvērumu dēļ PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Pirmdiena, 29 aprīlis 2019 14:17
Higiēnas priekšmetu attēls

Šīs mājaslapas regulārajiem lasītājiem jau ir zināms, ka atteikuma tiesības ir vienas no svarīgākajām patērētāja tiesībām Eiropas savienībā (ES). Tomēr pastāv arī virkne gadījumu, kad atteikuma tiesības distances līgumos vai līgumos, kas ir noslēgti ārpus uzņēmuma telpām nevar tikt izmantotas. Attiecībā uz vienu no šiem gadījumim, kuru Latvijas komersanti salīdzinoši bieži izmanto praksē - gadījumu, kad patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ - Eiropas Savienības tiesa (EST) nesen pieņemusi spriedumu, skaidrojot šī izņēmuma piemērošanu.

Šo rakstu veltīsim minētā izņēmuma no atteikuma tiesībām apskatam.

Izņēmumi no atteikuma tiesībām

Lai arī parasti patērētājiem distances un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtajos līgumos ir atteikuma tiesības t.i. tiesības 14 dienu laikā bez jebkāda pamatojuma no tiem atkāpties, tomēr pastāv arī vairāki izņēmuma gadījumi. Šie gadījumi dalās divās grupās:

  1. gadījumi, kad patērētājam atteikuma tiesības netiek piešķirtas vispār. Piemēram, ja līgums tiek noslēgts atklātā izsolē patērētājam atteikuma tiesības netiek piešķirtas;
  2. gadījumi, kad patērētajam atteikuma tiesībās principā ir, bet viņš tās zaudē, iestājoties noteiktiem apstākļiem. Piemēram, patērētājam ir atteikuma tiesības arī attiecībā uz audioierakstiem, videoierakstiem vai datorprogrammām, bet tikai līdz brīdim, kad viņš atver to iepakojumu.

Pie otrās kategorijas pieder arī izņēmuma gadījums, kad patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ t.i. patērētāja atteikuma tiesības pastāv līdz brīdim, kad iepakojums ir atvērts. Tomēr rodas jautājums, kādos tad gadījumos preci nevar atdot atpakaļ veselības un higiēnas apsvērumu dēļ? Pārsvarā runa ir par kosmētiku, zālēm vai tamlīdzīgām precēm, tomēr tās var būt arī citas preču kategorijas. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Patērētāju strīdu risināšanas komisija, sekojot likuma loģikai izņēmumus no atteikuma tiesībām traktējusi šauri (skat. piemēram šo komisijas lēmumu).

Tomēr praksē šo izņēmumu dažādi komersanti turpina izmantot neatbilstoši tā jēgai, atsakot patērētājiem atteikuma tiesību izmantošanu bez likumiska pamata, piemēram, ūdens attīrīšanas iekārtu vai matraču pirkumu gadījumos. Augstāk minētam EST spriedumam vajadzētu pielikt punktu neskaidrībām šajā jautājumā. Tātad ...

Kādos gadījumos preci nevar atdot atpakaļ veselības un higiēnas apsvērumu dēļ?

EST spriedumā atzinusi, ka:

...paredzētais izņēmums no atteikuma tiesībām ir piemērojams tikai tad, ja, kolīdz aizzīmogojums ir noņemts, ir galīgi (autora izcēlums) izslēgta preces atkārota pārdošana veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ, ja šīs preces rakstura dēļ tirgotājam ir neiespējami vai pārmērīgi apgrūtinoši veikt pasākumus, lai nodrošinātu precei tādu stāvokli, ka to var atkal laist tirgū, tādējādi neskarot vienu vai otru no šīm pamatvērtībām.
Sakarā ar to, ka lietā runa bija par matraci, tad tiesa arī sniegusi vērtīgus norādījumus šīs atziņas praktiskai piemērošanai attiecībā uz šo preču grupu:

[...] pirmkārt, kaut arī šāds matracis var būt ticis lietots, šī iemesla dēļ vien nešķiet, ka to vēlāk nevar izmantot citas personas vai ka to nevarētu atkārtoti pārdot. Šajā ziņā pietiek atgādināt, ka viesnīcās vienu un to pašu matraci pēc kārtas izmanto vairākas personas, ka pastāv lietotu matraču tirgus un ka lietotus matračus var pastiprināti iztīrīt.

[...]

Otrkārt, atteikuma tiesību kontekstā matraci var pielīdzināt apģērbam.

[...]

Ir skaidrs, ka virkne apģērbu, kad tie tikuši uzlaikoti atbilstoši to valkāšanas mērķim, ir varējuši nonākt tiešā saskarē ar cilvēka ķermeni, un tas nav izslēdzams arī attiecībā uz matračiem, turklāt tiem praksē nav izvirzītas prasības par īpašu aizsardzību, lai šo saskari uzlaikošanas brīdī novērstu.

[...]

Šāda abu minēto preču kategoriju, proti, apģērbu un matraču, pielīdzināšana [...] ir pieļaujama, jo, pat šīm precēm tieši saskaroties ar cilvēka ķermeni, var pieņemt, ka pēc tam, kad patērētājs tos ir atdevis atpakaļ, tirgotājs, veicot tīrīšanas vai dezinfekcijas pasākumus, šīs preces var sagatavot lietošanai citām personām un tādējādi atkārtotai laišanai tirgū, neskarot veselības aizsardzības vai higiēnas pamatvērtības.

Noslēgums

Noslēgumā vēlamies atgādināt, ka pārdevējam ir pienākums pareizi informēt patērētājus par atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību, kā arī izsniegt patērētājam atteikuma veidlapu. Šadas informācijas nesniegšana var tikt kvalificēta kā negodīga komercprakse, kā arī var iestāties citas pārdevējam ļoti nelabvēlīgas sekas, piemēram, būtiska atteikuma tiesību termiņa pagarināšana.

Kopumā var teikt, ka minētais spriedums turpina garu patērētājiem labvēlīgu EST spriedumu sēriju un tā ir laba ziņa visiem Latvijas un ES patērētājiem.

Veiksmīgus pirkumus!

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack