LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Kas ir parādu piedzinējs? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 30 novembris 2018 09:35
Zobu protēzes ieķerušās naudas banknotēs attēls

Vārdi "parādu piedzinējs" samērā bieži iedveš bailes patērētājos. Mūsu prakse liecina, ka iemesls tam parasti ir neziņa par to, kas īsti ir parādu piedzējs un kā tas darbojas. Bet vai patērētāju bailēm ir kāds racionāls pamats? To arī mēģināsim noskaidrot šajā rakstā.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 06 decembris 2018 09:18
Lasīt tālāk...
 
Kā novērtēt pārdevēja atteikumu? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 29 novembris 2018 11:50
Atteikts iesniegums attēls

Nereti patērētāji, kas vērsušies pie komersanta ar pretenziju par preces kvalitāti un saņemuši atteikumu samulst un nezina vai tas ir pamatots. Šajā gadījumā palīdzību var saņemt gan pie mūsu asociācijas konsultantiem gan Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Tomēr arī pats patērētājs, pielietojot loģikas likumus un pamatzināšanas patērētāju jautājumos var daudz ko saprast.

Šajā rakstā centīsimies sniegt patērētājiem dažus ieteikumus uzņēmēju atteikumu izvērtēšanai.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 05 decembris 2018 10:28
Lasīt tālāk...
 
SIA "WH Latvija", kas tirgo ūdens filtrus ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 29 novembris 2018 11:13

baneris melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "WH Latvija" (reģ. Nr. 40203045683) par to, ka uzņēmums nav atmaksājis patērētājai 50,00 EUR, sakarā ar izbeigto līgumu par ūdens attīrīšanas sistēmas iegādi, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tam par pienākumu to izdarīt.

SIA "WH Latvija" pārstāvis, apmeklējot patērētāju viņas dzīvesvietā 2017.gada 10.decembrī piegādājis un uzstādījis ūdens attīrīšanas sistēmu Infinity 1380,00 EUR vērtībā, par kuru tika noslēgts Kreditēšanas līgums ar aizdevēju. Pie līguma noslēgšanas patērētāja veica maksājumu 50,00 EUR apmērā. Patērētāja 2017.gada 13.decembrī un atkārtoti 2017.gada 23.decembrī iesniedza SIA "WH Latvija" iesniegumu ar lūgumu atcelt līgumu, aicinot demontēt uzstādīto ūdens attīrīšanas sistēmu. Tāpat patērētāja 2017.gada 21.decembrī un atkārtoti 2018.gada 4.janvārī aizdevējam iesniedza iesniegumu par atteikšanos no noslēgtā kreditēšanas līguma. Savukārt, 2018.gada 4.janvārī patērētāja ūdens attīrīšanas sistēmu Infinity nodeva uzņēmumam, kuru pārstāvis pieņēma, norādot, ka tā pieņemta uz apkopi.

Uzņēmums skaidrojumā komisijai atteicies atmaksāt patērētājai 50 EUR, norādot, ka patērētājai bija tiesības izmantot atteikuma tiesības tikai līdz ūdens attīrīšanas sistēmas pilnīgai uzstādīšanai un šis nosacījums tika ietverts patērētājas parakstītajā līgumā. Tāpat SIA "WH Latvija" skaidrojusi, ka ūdens attīrīšanas sistēma ir pieskaitāma pie veselības precēm, kas arī nedod patērētājai tiesības izmantot atteikuma tiesības un, ka ūdens attīrīšanas sistēma nav izmantojama vairākkārtīgi, jo lai pārdotu to tālāk, to ir nepieciešams dezinficēt, veikt kārtridža maiņu un citas tehniskās iejaukšanās, bet, ja šīs darbības netiek veiktas, tiek apdraudēta nākamā klienta veselība.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un pušu iesniegtos pierādījumus, secināja, ka patērētāja ir izmantojusi savas atteikuma tiesības noteiktajā termiņā, noraidot atrunu, ka atteikuma tiesības izmantot nevar, ja pakalpojuma sniegšana ir pilnībā pabeigta, jo šis noteikums neattiecas uz līgumiem, kuru priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu. Proti šajā gadījumā līgums pamatā ir par preces (ūdens attīrīšanas sistēma) iegādi, kas vēl tiek kombinēta ar pakalpojuma (ūdens attīrīšanas sistēmas uzstādīšana) sniegšanu.

Tāpat komisija uzskatīja, ka SIA "WH Latvija" nav sniegusi pierādījums, kas apliecina, ka uzstādītā ūdens attīrīšanas sistēma būtu uzskatāma par preci, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, jo īpaši tādēļ, ka no uzņēmuma sniegtās atbildes saprotams ka, veicot nepieciešamās darbības (dezinficēšana, kārtridža nomaiņa), preci ir iespējams lietot atkārtoti.

Savukārt, sakarā ar to, ka lietā nav bijis pierādījumu, kas apliecinātu, ka uzņēmums ir izsniedzis patērētājai atteikuma veidlapu un sniedzis informāciju par atteikuma tiesībām, tad SIA "WH Latvija" nav tiesīga paturēt patērētājas samaksātos 50,00 EUR, kas saskaņā ar izrakstīto preču pavadzīmi ir kā daļēja samaksa par ūdens attīrīšanas sistēmas uzstādīšanu.

Komisija arī norādīja, ka reizē ar līgumu starp patērētāju un SIA "WH Latvija" tiek izbeigts arī kreditēšanas līgums ar aizdevēju.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 novembris 2018 11:14
 
Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Otrdiena, 13 novembris 2018 12:44
Related image

Jaunā priekšlikumu pakete “Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss” ir paredzēta, lai palielinātu patērētāju aizsardzību, vienlaikus arī cenšoties samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem. Eiropas Komisijas ierosinātie noteikumi attiecas uz kolektīvajām prasībām, divējādas kvalitātes produktiem, plaši izplatītiem pārrobežu pārkāpumiem, individuāliem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tiešsaistes tirdzniecības vietām, digitālajiem pakalpojumiem, administratīvā sloga samazināšanu uzņēmumiem un pārdošanu ārpus uzņēmuma telpām. Šis priekšlikums ir svarīgs, jo tas integrē pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai (atceļot Direktīvu 2009/22/EK) un veicina patērētāju tiesisko aizsardzību gadījumos, kad ir notikuši plaši izplatīti viņu tiesību pārkāpumi vairāk nekā vienā ES dalībvalstī.

Valstu patērētāju organizācijas ES dalībvalstīs atzinīgi vērtē ES patērētāju aizsardzības noteikumu modernizāciju, savukārt galvenās problēmas paliek tās pašas – esošo noteikumu izpildes trūkums, patērētāju neaizsargātība pret uzņēmējdarbības praksi, kā arī daudzas citas. Lai uzklausītu ieinteresēto personu un iedzīvotāju vēlmes, vienlaikus izmantojot iespēju ārpus Briseles skaidrot patērētāju aizsardzības jauno tiesību aktu kopumu, daudzās valstīs, tostarp Latvijā, ir izveidoti valstu patērētāju dialogi. Valsts patērētāju dialogu Latvijā organizēja Eiropas Komisija sadarbībā ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC). Latvijas patērētāju dialogā piedalījās Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektore Tīna Astola (Tiina Astola), Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs, Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore un Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (LPIAA) pārstāvji.

Valstu patērētāju dialogiem sekos noslēguma pasākums “Les Assises des Consommateurs”, kas notiks 2018. gada 28. novembrī Briselē, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja telpās. Šo pasākumu kopīgi organizēs Eiropas Komisija un EESK. Pasākumā paneļdiskusijā piedalīsies Baiba Miltoviča, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejas III grupas (Diversity Europe Group) Vice-prezidente.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 13 novembris 2018 13:58
 
Patērētāju asociācija kompensē patērētājiem izdevumus savu tiesību aizsardzībai! PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Otrdiena, 06 novembris 2018 12:44

Reklāmkarogs Aicinām piedalīties 7. novembrī, plkst.11:00, Eiropas Savienības Mājā, sarunu istabā, kur Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) izlozēs 10 patērētājus, kuri iesnieguši pretenziju www.pretenzija.lv. 10 patērētāji saņems kompensācijas (50,- EUR katrs) par neērtībām, ar kurām patērētāji ir saskārušies, aizstāvot savas tiesības, t.i. rakstot iesniegumu, braucot atkārtoti uz veikalu nogādājot preci. 7. novembra pasākumu atklās Tekla Žabova, Latvijas patērētāju interešu aizstāvības padomes priekšsēdētāja, pasākumā piedalīsies Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Inta Bērante – Sukaruka, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, III grupas vice-prezidente Baiba Miltoviča un Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācijas jurists Andrejs Vanags.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 06 novembris 2018 14:45
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

8 lapa no 36
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack