LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
OIK reforma un mājsaimniecību patērētāji PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
22.02.2018 09:01
There are no translations available.

2018. gada februārī mājsaimniecību patērētāji saņem kārtējos rēķinus par elektroenerģiju un konstatē izmaiņas!

LPIAA saņem patērētāju sūdzības, kuriem elektrības rēķini ar mazu elektrības patēriņu, vai tādi, kuri elektrību nav patērējuši vispār ir auguši. Tos sadārdzinājis jaunais obligātā iepirkuma komponentes finansēšanas modelis. Izmaiņas saistās ar 2018.gada 1.janvārī ieviesto jauno kārtību, kas paredz diferencēt elektrības rēķinos iekļauto atbalstu tā dēvētās „zaļās enerģijas ražotājiem” jeb obligātā iepirkuma komponenti (turpmāk OIK).

OIK maksājuma apmēru veido divas daļas, t.i. fiksētā jeb jaudas daļa, kura ir atkarīga no ampēros mērāmā elektrības pieslēguma sprieguma. Savukārt mainīgā daļa veidojas proporcionāli patērētajai elektroenerģijai. Rēķinos tiek izdalīta „OIK atjaunojamie”; „OIK koģenerācija”; „jaudas obligātā iepirkuma komponente par pieslēgumu”.

Jaunās kārtības rezultātā, kāda patērētāja raksta: „ja līdz 2018.gada 1. janvārim par OIK maksāju 0,48 eiro, tad š.g. janvārī 3,32 eiro t.i. gandrīz septiņas reizes vairāk, kaut gan elektrības patēriņš bija ļoti niecīgs”. Tie, kuri taupa elektrību un patērē to mazāk samaksā vairāk nekā tiek, kuru elektrības patēriņš ir lielāks!

LR Ekonomikas ministrija skaidro, ka „elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem un augstas efektivitātes koģenerācijā, Latvijā kā atbalsta instruments tiek izmantots elektroenerģijas obligātais iepirkums un jaudas maksa par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Papildu izmaksas, kas rodas atbalsta sniegšanas rezultātā, sedz visi Latvijas elektroenerģijas lietotāji, maksājot OIK, kas papildus elektroenerģijas tirgus cenai, sadales/pārvades tarifam un pievienotās vērtības nodoklim tiek iekļauta elektroenerģijas gala cenā”.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera masu saziņas līdzekļos un savā mājas lapā izteikuši neapmierinātību ar jauno kārtību un aicināja (skatīt šeit: https://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/1805) nepieļaut jaunas OIK reformas, tieši pretēji, pakāpeniski no šīs maksas atteikties. LTRK aicina LR Ekonomikas ministriju nekavējoties izvērtēt arī valstij piederošās AS “Sadales tīkls” izmaksas un investīciju plānus, kas bieži vien ir nesaprotami ne tikai uzņēmējiem, bet arī iedzīvotājiem, tādēļ aicinām uzraudzības iestādes rūpīgi sekot līdzi tēriņu sadaļai. Arī šis ir veids, kā samazināt gala cenu elektroenerģijai.

Atgādināsim, ka Latvijā ir septītais augstākais OIK maksājums starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (ES Eurostat dati, 2016). Vairāk par OIK maksā Beļģijā, Dānijā, Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Itālijā un Vācijā.

 
Статистика PIAA о полученных жалобах в 2017 году PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
31.01.2018 13:45
Статистика изображение

Начало года традиционно - это время, когда подводятся итоги предыдущего года - готовятся статистические отчеты, анализируются результаты деятельности и делаются выводы. В сфере защиты прав потребителей с особым интересом обычно ожидаем отчеты о деятельности Центра по защите прав потребителей, а в последние годы - также отчеты различных структур, занимающихся рассмотрением потребительских споров (срок публикации последних - 1-е марта).

В свою очередь в этой публикации мы вкратце ознакомим со статистикой жалоб и вопросов, полученных Латвийской ассоциацией по защите прав потребителей (PIAA) в 2017 году.

Обновлено 05.02.2018 14:16
Подробнее...
 
Качесто товаров одной и той же торговой марки в разных странах ЕС PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
30.01.2018 14:18

В конце 2017 года в своем ежегодном послании Европарламенту председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер указал, что "восточноевропейцы больше не должны быть потребителями второго сорта и продукты одной и той же торговой марки во всех государствах-членах ЕС должны быть одинакового качества". Министр земледелия Янис Дуклавс поручил Продуктовой и ветеринарной службе проанализировать состав нескольких продуктовых товаров доступных в Латвии, но произведенных за ее пределами и установить аналогичны ли эти продукты продуктам той же самой торговой марки распространяемым в других странах ЕС или же они имеют отличия.

Произведя сравнительные проверки, Продуктовая и ветеринарная служба исследовала маркировку 38 продуктовых товаров и 3 образцов питаня для животных. В доме ЕС 12 января этого года прошла дискуссия об отличиях качества продуктовых товаров в странах союза. Директор Департамента по надзору за продуктовыми товарами Эрнестс Завадскис сообщил, что обнаруженные отличия несущественны, они обнаружены у 18 продуктов, которые доступны в Германиии, Бельгии и Латвии. В производстве отдельных товаров было использовано различное сырье - как более дорогое так и более дешевое, однако произведя лабораторные тесты этих продуктов, существенные отличия в питательных свойствах или содержании жирных кислот выявить не удалось. Также лабораторным путем не были установлены случаи расхождения состава товара от указанного на маркировке."По этой причине мы не можем утверждать, что имела место дискриминация потребителей," сказал директор Департамента надзора за продуктовыми товарами Продуктовой и ветеринарной службы.

Еврокомиссия недавно приняла несколько рекоммендаций, целью которых является помочь странам лучше использовать существующие нормативные акты ЕС в области продуктовых товаров и защиты прав потребителей для обнаружения и предотвращения необоснованных двойных стандартов. В рекоммендациях Еврокомиссии понятие двойного качества определено следующим образом: "если товар одной торговой марки продается в разных местах и отличается по качеству или составу". В 2018 году Еврокомиссия планирует разработать общую методику определяющую какие группы товаров следует исследовать, согласно каким критериям следует проводить лабораторные тесты и как следует реагировать если установлены несоответствия в разных странах ЕС.

С полным списком продуктов проверенных Продуктовой и ветеринарной службой, а также обнаруженных различиях в маркировке и составе товаров можно ознакомится здесь: http://www.zm.gov.lv/public/ck/files/PVD/Partikas_uzraudziba/Dubultie_standarti_tabula.pdf

Дополнительная информация на домашней страничке Продуктовой и ветеринарной службы: www.pvd.gov.lv

Обновлено 08.02.2018 08:40
 
Регистр торговцев природным газом PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
22.12.2017 12:18

Наступающий 2018 год станет годом, когда потреботелям придется рассматривать предложения торговцев природным газом для домохозяйств.

Напоминаем, что обязанность поставить природным газ домохозяйствам по регулируемым тарифам установлена для публичного торговца, деятельность которого определяется Кабинетом министров.

До 1 января 2019 года обязанности публичного торговца будет выполнять АО "Latvijas Gāze". После 1 января 2019 года обязанность предоставлять услуги домохозяйствам будет выполнять торговец с наибольшим числом клиентов - домохозяйств. То есть домохозяйствам уже до конца 2018 года надо будет выбрать своего торговца природным газом.

На территории Латвийской Республики торговлей природным газом могут заниматься коммерсанты зарегистрированные в регисре торговцев природным газом. Регистр содержит и информацию в нем актуализирует Комиссия по регулированию общественных услуг.

В обязанности комиссии в сфере торговли природным газом входят также:

  1. защита интересов пользователей;
  2. способствование развитию поставщиков общественных услуг;
  3. устанавливание методики по расчету тарифов;
  4. устанавливание тарифов на системные услуги;
  5. лицензирование поставки общественных услуг;
  6. выполнение других функций, установленных специальными отраслевыми законами.

Информация о зарегистрированных торговцах природным газом регулярно актуализируется и является доступной на домашней странице Комиссии по регулированию общественных услуг. На 21 декабря 2017 года в регистре зарегистрированы 36 торговцев. Их контактная информация доступна здесь: https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Dabasgzestirgotjukontakti.pdf

С появлением конкуренции на рынке, торговцы будут делать предложения домохозяйствам, однако до этого заинтересованность торговцев в домохозяйствах была очень невелика (соглазно информации Министерства экономики из 36 коммерсантов, интерес к домохозяйствам проявили лишь 6 торговцев). Наша ассоциация призывает жителей следить за предложениями торговцев и тщательно ознакамливаться с условиями договора до того как его заключать!

Дополнительная информация доступна в презентациях Комиссии по регулированию общественных услуг и Министерства экономики здесь и здесь.

Обновлено 02.01.2018 15:26
 
Три мифа о взыскателях компенсаций для авиапассажиров PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
22.12.2017 14:37
Изображение аэропорта

Авиаперевозки пассажиров уже давно стали частью быта жителей Латвии. В современном мире, когда значение границ государств постепенно уменьшается, они предлагают незаменимые удобства всем желающим быстро и эффективно перемещатся на большие расстояния. К сожалению, при использовании услуг авиаперевозчиков пассажиры в значительной мере попадают в зависимость от того насколько добросовестно и эффективно авиакомпания выполняет свои обязанности.

Особенно значительные неудобства и сложности создают пассажирам отказ в посадке, длительная задержка рейса, а также его отмена. По этой причине Европарламент и Европейский совет в 2004 году приняли регулу номер 261/2004 в которой установили минимум прав пассажиров в этих случаях. Одним из таких прав явлается право на компенсацию.

Учитывая то, что право на компенсацию согласно регуле достаточно легко доказать, в последние годы ряд коммерсантов, особенно в интернете, предлагают возможность за вознаграждение взыскать с авиокомпаний компенсации в пользу пассажиров, например Compensair, Refund.me, Airhelp u.c.

В связи с тем, что эти компании предоставляют свои услуги за достаточно существенную плату (обычно 25% от суммы компенсации), в этой статье хотим обратить внимание на несколько заблуждений касательно их деятельности с которыми мы регулярно сталкиваемся на практике.

Обновлено 28.12.2017 12:14
Подробнее...
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 23
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack