LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Ātro kredītu kompānijām ir jāatlīdzina zaudējumi PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Trešdiena, 01 marts 2017 14:38

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) savā tīmekļa vietnē www.ptac.gov.lv publicējis informāciju par uzlikto naudas sodu astoņām patērētāju kreditēšanas kompānijām kopsummā 211 000 EUR apmērā par Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto kreditēšanas kopējo izmaksu ierobežojumu neievērošanu laika posmā no 2016.gada 1.janvāra līdz rudenim saistībā ar kredītu pagarinājumu maksām, kā rezultātā patērētājiem radīti zaudējumi vismaz 5,23 miljonu euro apmērā.

Atbilstoši PTAC sniegtajai informācijai četri kredītdevēji iesniedza rakstveida apņemšanās, tādejādi atzīstot pārkāpumu, bet astoņi kredītdevēji apņemšanās neiesniedza, tomēr 2016.gada rudenī pārkāpumus novērsa.

Vislielākos sodus saņēma AS "4finance" un AS "Ondo" (80000,00 un 56000,00 euro) attiecīgi.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (PIAA) padomes priekšsēdētāja Tekla Žabova komentējot notikušo teica:

"Ātro kredītu nozare turpina sevi diskreditēt, atklāti pārkāpjot likuma prasības. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs likumpārkāpumus apturējis, bet kaitējums patērētājiem un kreditēšanas nozarei ir milzīgs. Ir tikai viens veids, kā to labot - komersantiem, kuri pārkāpuši likumu ir jāatlīdzina patērētājiem nodarītie zaudējumi."

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 01 marts 2017 14:44
 
Aviopasažieriem pienākas kompensācija arī lidojuma kavēšanas gadījumā PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Pirmdiena, 27 februāris 2017 15:35

Turpinam iepazīstināt lasītājus ar Patērētāju strīdu risināšanas komisijas (Komisija) lēmumiem.

Šajā rakstā - par Komisijas lēmumu Nr.3-psrk ar kuru tika izskatīta lieta par pasažieri, kas kopā ar trīs ceļabiedriem iegādājies komplekso ceļojumu, kura ietvaros noklūšana galamerķī tika paredzēta ar kādas aviokompānijas nodrošinātu lidojumu. Diemžēl, lidojums tika aizkavēts par aptuveni 18 stundām, kā rezultātā pasažieris pieprasīja aviokompānijai un tūroperatoram izmaksāt kompensāciju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.261/2004 (Regula) noteiktajam apjomam.

Komisija konstatēja, ka aviokompānija lietā paskaidrojumus nav sniegusi, tomēr citā pasažiera līdzīgā lietā aviokompānija norādīja, ka lidojums tika aizkavēts tehnisku iemeslu dēļ.

Komisija, izskatījusi lietu, nolēma apmierināt patērētāja prasījumu.

Atšķirībā no gadījumiem, kad pasažierim tiek atteikta iekāpšana vai lidojums tiek atcelts, kuros Regula skaidri nosaka pasažieru tiesības saņemt kompensāciju, lidojuma kavēšanās gadījumā pasažiera tiesības uz to Regulas tekstā tieši nav minētas. Tomēr Eiropas Savienības Tiesa 2009.gada 19.novembra spriedumā apvienotās lietās C-402/07 un C-432/07 ir secinājusi, ka Regulas 5., 6. un 7.pants ir jāinterpretē tādējādi, ka kavēto lidojumu pasažieri var tikt pielīdzināti atcelto lidojumu pasažieriem, piemērojot tiesības uz kompensāciju, un tie var pieprasīt šīs Regulas 7.pantā paredzētās tiesības uz kompensāciju, kad tie kavēta lidojuma dēļ cieš trīs vai vairāk stundu laika zudumu, proti, tie sasniedz galamērķi pēc trīs vai vairāk stundām pēc gaisa pārvadātāja sākotnēji paredzētā laika. Tomēr šāds kavējums nedod pasažieriem tiesības uz kompensāciju, ja gaisa pārvadātājs var pierādīt, ka lidojuma ilgo kavējumu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi, proti, apstākļi, pār kuriem gaisa pārvadātājam nav faktiskas kontroles.

Vārds komisijai:

Komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un lietā esošos materiālus, secina, ka Pasažieris un viņa ceļabiedri galamērķi sasniedza vairāk kā trīs stundas vēlāk nekā sākotnēji plānots. Aviokompānija lietā paskaidrojumus nav sniegusi, kā arī nav iesniegusi pierādījumus tam, ka lidojuma kavēšanos izraisīja ārkārtēji apstākļi. Līdz ar to Komisija konstatē, ka Aviokompānija nav pierādījusi, ka lidojuma aizkavēšanos izraisīja ārkārtas apstākļi, no kuriem tā nevarēja izvairīties, pat veicot visus iespējamos pasākumus. Ievērojot minēto, Komisija norāda, ka konkrētajā gadījumā Pasažierim un viņa ceļabiedriem ir tiesības uz kavēta lidojuma kompensāciju 400,00 EUR apmērā katrai personai saskaņā ar Regulas 7.panta 1.punkta b) apakšpunktu (attālums starp pilsētām ir 2311 km).

Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties šeit.

Noslēguma jāatzīmē, ka atbilstoši Regulai kompensācijas apmērs ir atkarīgs no lidojuma attāluma un var svarstīties no 250 EUR līdz 600 EUR.

Izmantojiet savas pasažiera tiesības!

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 28 februāris 2017 10:13
 
SIA "Mobilukss" (interneta veikals 1a.lv) iekļauts "melnajā sarakstā" (papildināts) PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 10 februāris 2017 13:31

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka uz šī paziņojuma publicēšanas dienu Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauti šādi komersanti:

Nr. p.k.Komersanta nosaukumsTirdzniecības vietaPamatojums
1. SIA "PERSEUS PAVILJON", reģ. Nr. 40103930139 Interneta veikals www.perseus.lv (šobrīd nedarbojas) Nav izpildījis komisijas uzlikto pienākumu atmaksāt naudas summu par pasūtītu un nepiegādātu preci
2. SIA "Mobilukss", reģ. Nr. 40003610078. Interneta veikals www.1a.lv Nav izpildījis komisijas uzlikto pienākumu veikt mobilā tālruņa maiņu pret līguma noteikumiem atbilstošu mobilo tālruni.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un dotu patērētājiem iespēju izvērtēt iespējamos riskus.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komsiju ir šeit.

Papildinājums! SIA "Mobilukss" patērētāja prasījumu ir izpildījusi un no "melnā saraksta" ir izņemta.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 24 februāris 2017 16:52
 
Pētījums par elektrības mazumtirdzniecības tirgus funkcionēšanu ES PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Piektdiena, 03 februāris 2017 13:25
European Commission logo

Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts februāra sākumā nācis klajā ar pētījumu par elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgus funkcionēšanu Eiropas Savienībā.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija saņēmusi pētījuma datus, kuri liecina, ka patērētāji ir diezgan pesimistiski attiecībā uz elektroenerģijas tirgus darbību Eiropas Savienībā.

No visiem aptaujātajiem Eiropas Savienības patērētājiem 58% aptaujāto atzina, ka elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgus savā valstī pietiekami nedarbojas. Bulgārijā, 51% patērētāju pilnībā piekrita šim paziņojumam, Latvijā, Grieķijā un Rumānijā, aptuveni trešdaļa patērētāju izteica nopietnas šaubas par labi funkcionējošu elektroenerģijas tirgu.

Jautājumā par elektrības patēriņu un tarifiem patērētājiem tika vaicāts, vai viņi ir informēti par elektroenerģijas patēriņu mājsaimniecībā, vairāk nekā puse no ES respondentiem (52%) atzina, ka zina, cik daudz viņi maksā par elektrību. Attiecībā uz tarifiem, patērētāji nepiekrīt (29%), ka viņu elektroenerģijas uzņēmums var piedāvāt lētākus tarifus. Izpētot strīdu risināšanu un alternatīvo metožu izmantošanu pētījumā tika izmantota slēptā iepirkšanās metode (10 valstīs) atklājot, ka 35% respondenti nebija saņēmuši pilnīgu un pareizu informāciju par sūdzību izskatīšanas procesu.

Iepazīties ar pētījumu šeit: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=53331

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 februāris 2017 13:34
 
Mehānisks bojājums pats pa sevi nav pietiekams iemesls patērētāja prasījuma noraidīšanai PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 31 janvāris 2017 20:49

Turpinot pagajušajā gadā uzsākto rakstu sēriju par patērētāju tiesībām, šoreiz pastāstīsim par pirmo Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu, kurš satur arī vairākas svarīgas atziņas par praksē aktuāliem jautājumiem.

Situācija, kurā nonāca patērētājs izrādījusies šāda - patērētājs konstatēja, ka mobilajam tālrunim nedarbojās Wi-Fi un Bluetooth savienojumi, kā rezultātā tika traucēta mobilā tālruņa darbība, ko atjaunot varēja, tikai restartējot aparātu. Patērētājs vērsās pie Autorizētā servisa centra, kurš savā diagnostikas tehniskajā slēdzienā norādīja, ka ražotāja garantija nav spēkā, jo ir konstatēts mehānisks bojājums korpusa zonā. Ņemot vērā šajā tehniskajā slēdzienā minēto, patērētājs vērsās pie cita servisa centra, lai iegūtu pierādījumus par mobilā tālruņa defektu rašanās cēloni. Šis servisa centrs savā atzinumā norādīja, ka mobilais tālrunis neaktivizē Wi-Fi un Bluetooth savienojumus un, ka mobilā tālruņa montāžas plāksnes nostiprināšanu ražotājs ir veicis nekvalitatīvi, tas ir, mobilajam tālrunim ir ražošanas defekts. Tomēr, vērsies pie pārdevēja ar jaunu atzinumu, patērētājs saņēma atteikumu, kuru pārdevējs pamatoja ar Autorizēta servisa centra atzinumu, neņemot vērā patērētāja iesniegto atzinumu par defekta cēloniem.

Komisija nolēma, ka patērētāja prasījums noraidīts nepamatoti. Kādu tad kļūdu pieļāva pardevējs?

Pirmkārt, pārdevējam bija jāņem vērā ne tikai garantijas noteikumi, bet arī pārdevēja pienākumi atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam (PTAL). Saskaņā ar PTAL 16.panta pirmo daļu garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam. Turklāt, ta paša panta 2.daļā ir noteikts, ka garantijā norāda, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē.

Tādējādi, PTAL paredzētas patērētāja tiesības pastāv paralēli un neatkarīgi no garantijas un pārdevējam, izskatot patērētāja iesniegumu, bija vispirms jāvērtē vai patērētāja prasījums apmierināms, ņemot vērā PTAL noteikumus.

Otrkārt, nepietiek konstatēt mehaniskā bojājuma esamību, bet nepieciešams arī noteikt vai šis bojājums bija par iemeslu defektam (neatbilstībai līguma noteikumiem). Proti, plaisa telefona korpusā pati par sevi nenozīmē, ka šī iemesla dēļ nedarbojās Wi-Fi un Bluetooth savienojumi, kā tas bija konkrētajā gadījumā.

Treškārt, patērētājs ir tiesīgs vērsties pie jebkura speciālista konkrētajā jomā pēc savas izvēles, lai saņemtu atzinumu vai konsultāciju, nevis tikai pie speciālista, kuru atzīst pārdevējs vai ražotājs.

Izvilkums no komisijas lēmuma:

… Pārdevējam saskaņā ar PTAL 26.1 panta septīto daļu Patērētājam bija jāsniedz pamatota atbilde uz iesniegumu, tas ir, vai mobilais tālrunis atbilst vai neatbilst līguma noteikumiem un kāds ir neatbilstības līguma noteikumiem cēlonis. Pārdevējam, sniedzot atbildi uz Patērētāja iesniegumu, bija jānorāda, vai ir konstatēts servisa centra konstatētais defekts un vai tas ir radies mehāniskā bojājuma dēļ. Vienlaikus Komisija norāda, ka saskaņā ar PTAL 27.panta pirmo daļu Pārdevējs ir atbildīgs pret Patērētāju par pārdotā mobilā tālruņa neatbilstību līguma noteikumiem un Pārdevējam bija tiesības un atkārtota iespēja, kamēr Patērētāja iesniegums tika izskatīts Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, veikt pārbaudi, lai noskaidrotu cēlonisko sakaru starp servisa centra konstatēto defektu un Autorizētā servisa centra konstatēto mehānisko bojājumu.

Komisija norāda, ka spēkā esošais normatīvais regulējums neparedz to, ka Patērētājs ir tiesīgs saņemt atzinumu vai konsultāciju par mobilā tālruņa atbilstību līguma noteikumiem tikai pie sertificēta speciālista vai eksperta, ko atzīst Pārdevējs vai ražotājs. Patērētājs bija tiesīgs vērsties pie jebkura speciālista konkrētā jomā pēc savas izvēles, lai saņemtu atzinumu vai
konsultāciju...

Ar pilnu komisijas lēmumu var iepazīties šeit.

Veiksmīgus pirkumus!

Uzmanību! Raksts papildināts ar norādi uz patērētāja tiesībām vērsties pie jebkura speciālista konkrētajā jomā, nevis tikai pie tā, kuru atzīst pārdevējs.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 februāris 2017 18:13
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

9 lapa no 24
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack