LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Aviopasažieru kompensācijas - cik ilgā laikā tās jāpieprasa? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 27 jūnijs 2018 15:41
Sekundomera attēls

Šī gada sākumā Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir piedzīvojusi strauju aviopasažieru sūdzību par reisu kavēšanu/atcelšanu pieagumu. Viens no jautājumiem, kas pacēlās daudzās sūdzībās bija jautājums par termiņu, kādā aviopasažieriem ir jāiesniedz aviopārvadātājam iesniegums par kompensācijas izmaksu pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gadā pieņemto regulu Nr.261/2004.

Situāciju sarežģīja gan tas, ka regula nenosaka termiņu kompensācijas pieprasīšanai, atstājot to Eiropas savienības dalībvalstu ziņā, gan viens Latvijas Augstākās tiesas spriedums.

Jāsāk ar to, ka atbilstoši Regulai, viens no tās mērķiem ir paaugstināt eksistējošos aizsardzības standartus, lai pastiprinātu pasažieru tiesības, ņemot vērā to, ka (regulas preambulas 1.-4.punkti):

  1. iekāpšanas atteikums un lidojumu atcelšana vai ilga kavēšanās rada nopietnas problēmas un sarežģījumus pasašieriem, un
  2. neskatoties uz iepriekš veiktiem pasākumiem, tādu pasažieru skaits, kam ir atteikta iekāpšana pret to gribu, joprojām ir pārāk augsts, tāpat kā to pasažieru skaits, kuru lidojumi ir atcelti bez iepriekšēja brīdinājuma un kuru lidojumi ir ilgi kavējušies.

Pamatojoties uz minēto regulas mērķi, Eiropas Savienības tiesa savos tiesas spriedumos ir norādījusi, ka regulā paredzētie pasažieru aizsardzības mehānismi ir vērsti uz tulītēju neērtību novēršanu pasažieriem (piemēram, atsvaidzinājumi, ēdināšana, izmitināšana), kuri ir gandrīz identiski katram pasažierim, nevis uz zaudējumu kompensēšanu, kuri katram pasažierim ir individuāli un ir atkarīgi no ceļojuma mērķiem un apstākļiem (piemēram, spriedums lietā C-344/04, 43.punkts). Pie tādām tulītējām neērtībām tiesa pieskaita arī laika zudumu, kuru, ņemot vērā tā neatgriezenisko raksturu, var atlīdzināt tikai, izmaksājot kompensāciju (spriedums apvienotās lietas C‑402/07 un C‑432/07, 52.punkts).

Laikā, kad tika pieņemta regula, Latvijā spēkā esošais likums "Par aviāciju" neparedzēja kompensāciju par neērtībām, kā tas tika noteikts regulā. Arī pēc regulas pieņemšanas nekādi grozījumi minētajā likumā netika izdarīti. Tas liecināja par to, ka Latvijā nekāds speciāls termiņš šādu pretenziju pieteikšanai nav noteikts un piemērojami vispārīgie noteikumi par prasījuma noilgumu.

Tomēr 2016.gadā Latvijas Republikas Augstākā tiesa, pamatojoties uz likumu "Par aviāciju" nonāca pie secinājuma (spriedums lietā Nr. SKC-26/2016), ka lidojuma kavējuma gadījumā prasību pret pārvadātāju var celt tikai pēc rakstveida pretenzijas iesniegšanas pārvadātājam un šāda pretenzija jāiesniedz ne vēlāk kā 21 dienu laikā no bagāžas saņemšanas.

Kontekstā ar regulas saturu un ES tiesas spriedumos pausto, šāda interpretācija izrādījusies problēmatiska, tādēļ, ka likums "Par aviāciju" līdz pat 2017.gada novembrim regulēja tikai jautājumus saistībā ar zaudējumu atlīdzināšanu, regulā paredzēto kompensāciju pat nepieminot. Tādēļ, Patērētāju strīdu risināšanas komisija vairākos lēmumos aviopārvadātāja atsauci uz 21 dienu rakstveida pretenzijas iesniegšanai ir noraidījusi un piedzinusi kompensācijas pasažieru labā arī tad, kad tās tika iesniegtas vēlāk.

Savukārt, sākot ar 2017.gada 20.decembri, kad stājās spēkā attiecīgie grozījumi likumā "Par aviāciju", ir noteikts 6 mēnešu termiņš rakstveida pretenzijas iesniegšanai pārvadātājam iekāpšanas atteikuma, lidojuma atcelšanas vai ilgas kavēšanās gadījumā saskaņā ar regulu. Šis termiņš ir aprēķināms no lidojuma dienas vai dienas, kurā lidojums bija paredzēts.

Tādējādi var secināt, ka neskaidrības par termiņu, kādā iesniedzamas pretenzijas par regulā paredzēto kompensāciju šobrīd ir novērstas.

Veiksmīgus jums ceļojumus!

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 27 jūnijs 2018 15:44
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack