LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Tūrisma operators SIA "Kidy Tour" ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 19 jūnijs 2019 10:56

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Kidy Tour" (reģ. Nr. 50203097901) par to, ka uzņēmums nav izpildījis divus Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus ar kuriem uzņēmumam uzlikts par pienākumu atmaksāt patērētājiem 2880,00 EUR un 958,00 EUR attiecīgi par nesniegtiem tūrisma pakalpojumiem.

SIA "Prieks Tūre", pamatojoties uz savstarpēji noslēgto sadarbības līgumu ar SIA "Kidy Tour", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.kidytour.lv, pārdevusi patērētājiem tūrisma pakalpojumus (ceļojumus). Saņēmuši informāciju par to, ka ceļojumi nenotiks patērētāji vērsās pie SIA "Prieks Tūre", bet atguvuši tikai nelielu daļu no samaksātām summām (20-40 EUR, katrs). Vienam patērētājam SIA "Kidy Tour" atmaksāja no SIA "Prieks Tūre" saņemtos 200 EUR. Pārējās summas SIA "Kidy Tour" atteicas atmaksāt norādot, ka ar SIA “Prieks Tūre” noslēgtā līguma noteikumi paredz, ka SIA “Prieks Tūre” apņemas norēķināties par ceļojumiem un citiem tūrisma pakalpojumiem, bet, ja SIA “Prieks Tūre” neizpilda iepriekš minēto apņemšanos, tā ir atbildīga pret klientu. Šajā gadījumā SIA “Prieks Tūre” nav veikusi norēķinu ar SIA "Kidy Tour" par patērētājas iegādāto ceļojumu, līdz ar to ceļojums nenotika.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un pušu iesniegtos pierādījumus, secināja, ka SIA "Kidy Tour" un SIA "Prieks Tūre" starpā bija noslēgts sadarbības līgums un sabiedrība nenoliedz, ka SIA “Prieks Tūre” bija tiesīga slēgt līgumus ar klientiem tās vārdā, līdz ar to SIA "Kidy Tour" ir uzskatāma par tūrisma operatoru un tai ir saistoši SIA "Prieks Tūre" un patērētāju noslēgtie līgumi. Tāpat komisija norādīja, ka, neskatoties uz to, ka SIA "Kidy Tour" un SIA “Prieks Tūre” savstarpēji noslēgtajā līgumā ir noteikta SIA “Prieks Tūre” atbildība pret patērētāju, ja nav veikta pilna pakalpojuma summas samaksa SIA "Kidy Tour", patērētājiem šāda vienošanās nav saistoša un SIA "Kidy Tour" pienākumus pret patērētājiem nosaka normatīvie akti. Proti, saskaņā ar 2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.353 “Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību", kuri bija spēkā līgumu slēgšanas brīdī, 27.punktu tūrisma operators ir atbildīgs, lai pakalpojumi tiktu nodrošināti atbilstoši līgumam ar patērētāju.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 jūnijs 2019 10:58
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack