LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 22 oktobris 2019 09:31

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārvaldību enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā visām Eiropas Savienības dalībvalstīm jāizstrādā Nacionālie enerģētikas un klimata plāni un jāiesniedz Eiropas Komisijā līdz 2019.gada 31.decembrim

Š.g. oktobrī izstrādātais un publiskais apspriešanai piedāvātais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam (NEKP 2030) ir politikas plānošanas dokuments, ar kuru tiek noteikti Latvijas mērķi un to izpildes pasākumi enerģētikas un klimata jomā.

Būtiskākās Eiropas Komisijas rekomendācijas Latvijai: piedāvāt plašāku pasākumu loku SEG emisiju samazinājumam dažādās nozarēs (transports, atkritumu apsaimniekošana, maza mēroga enerģētika, mājsaimniecības) un analizēt emisiju piesaistes lomu; noteikt atjaunojamās enerģijas īpatsvara mērķi vismaz 50% apmērā (sākotnēji piedāvātā 45% vietā) un izstrādāt pasākumus, kas šo mērķi ļautu savlaicīgi un izmaksu efektīvā veidā sasniegt; palielināt ambīcijas attiecībā uz nepieciešamo enerģijas patēriņa samazinājumu un skaidrāk definēt pasākumus, kā to īstenot, īpaši ēku un transporta sektorā.

No mājsaimniecību skatu punkta, noteikt atjaunojamās enerģijas īpatsvara mērķi vismaz 50% apmērā ir samērā radikāls solis, jo šobrīd mērķis ir 40% apmērā. Papildus Eiropas Komisijas rekomendācijas atsaucas uz social dimensiju, kā Latvijai risināmo jautājumu t.i. (EK ieteikums par Latvijas Republikas integrētā nacionālā enerģētikas un klimata plāna projektu, kas aptver 2021.–2030. gada periodu):

“Labāk integrēt taisnīgas un godīgas pārkārtošanās aspektus, proti, sniegt vairāk informācijas par plānoto mērķu un rīcībpolitiku un pasākumu ietekmi uz sociālo jomu, nodarbinātību un prasmēm. Jāiekļauj enerģētiskās nabadzības situācijas novērtējums un enerģētiskās nabadzības samazināšanas un/vai iegrožošanas mērķrādītāji, kā arī rīcībpolitikas un pasākumi, kā prasīts Regulā (ES) 2018/1999.”

"NEKP 2030" būs galvenais dokuments ilgtermiņa enerģētikas un klimata politikas formulēšanai. "NEKP 2030" ilgtermiņa vīzija ir ilgtspējīgā, konkurētspējīgā un drošā veidā veicināt klimatneitrālas tautsaimniecības attīstību.

Šogad novembrī "NEKP 2030" tiks iesniegts izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē un līdz ar to tiks sākta oficiālā saskaņošanas procedūra, kā arī tiks organizēta konference plāna apspriešanai.

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 04 novembris 2019 08:10
 
SIA "iFix Solutions", kas mēdza tirgot vietnē www.ifix.lv ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 30 oktobris 2019 15:28

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "iFix Solutions" (reģ. Nr. 40103857791) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu atmaksāt samaksāto naudas summu 826,00 EUR apmērā par nepiegādātu veļas mazgājamo mašīnu, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tam par pienākumu to izdarīt.

SIA "iFix Solutions", kura uz pirkuma izdarīšanas brīdi veica komercdarbību tīmekļa vietnē www.ifix.lv (šobrīd šajā vietnē komercdarbību veic SIA "Datori un Co"), pieņēma no patērētāja pasūtījumu par preces piegādi un saņēma samaksu 826,00 EUR apmērā. Tomēr, līdz pat Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmuma pieņemšanas brīdim SIA "iFix Solutions" preci nepiegādāja un neatmaksāja par preci samaksāto naudas summu.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un pušu iesniegtos pierādījumus, secināja, ka starp patērētāju un SIA "iFix Solutions" bija noslēgta vienošanās, ka sabiedrība piegādās preci līdz noteiktajam termiņam. Komisija konstatēja, ka sabiedrība joprojām preci nav piegādājusi, līdz ar to SIA "iFix Solutions" nav piegādājusi preci arī apstākļiem atbilstošā papildu termiņā. Ņemot vērā šos apstākļus komisija, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, atzina patērētāja tiesības atkāpties no pušu starpā noslēgtā līguma un pieprasīt, lai SIA "iFix Solutions" atmaksā samaksāto naudas summu par nepiegādātu preci.

Papildus PIAA informē, ka, mēģinot sazināties ar SIA "iFix Solutions" ar e-pasta ifixdatori@inbox.lv palīdzību tika saņemta atbilde SIA "Datori un Co" vārdā ka tirdzniecības platforma (ifix.lv) tika iegādāta un tai nav saistības ar SIA "iFix Solutions". Savukārt uz lūgumu sniegt SIA "iFix Solutions" kontaktinformāciju tika saņemta atbilde SIA "Datori un Co" vārdā, ka šāda informācija nav pieejama, ņemot vērā, ka darījuma attiecību ar SIA "iFix Solutions" amatpersonām nebija un visi jautājumi, kas skar interneta vietnes izmantošanu tika risinātas ar privātpersonu.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

 
Informācijas par preci trūkums var novest pie defekta II PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 26 septembris 2019 10:10
Cilvēka ar jautājuma zīmi sejas priekšā attēls

Dažus gadus atpakaļ jau esam rakstījuši par to, kā informācijas par preci trūkums var novest pie preces defekta. Šajā rakstā, izmantojot par piemēru kādu citu Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu, vēlamies atgādināt gan uzņēmējiem, gan patērētājiem par to, ka preces kvalitāte ir ne tikai ražotāja darba rezultāts, bet tā ir atkarīga arī no citiem apstākļiem, to skaitā no informācijas, kāda ir sniegta par preci.

Lasīt tālāk...
 
Konkurences padome par AS “Tīrīga” līgumu noteikumiem PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Trešdiena, 18 septembris 2019 14:45

2019.gada vasarā un š.g. septembrī aktīvie Rīgas iedzīvotāji iesniedza sūdzības Konkurences padomei (KP) par AS “Tīrīga” līgumu noteikumiem, cenu palielinājumu un godīgai komercpraksei neatbilstošo līgumu slēgšanas procesu. Tieši tāpēcKonkurences padome 9. septembrī pieņēma pagaidu noregulējumu lietā, kas ierosināta pret Rīgas pilsētas pašvaldību un SIA “Getliņi EKO” par iespējamu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Kamēr lietas izpēte turpinās, pagaidu noregulējums dod iespēju saglabāt tādu konkurenci atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tirgū, kāda tā bija pirms Rīgas pašvaldības koncesijas līguma noslēgšanas. KP, apturot koncesijas līguma izpildi, aptur arī jaundibinātās AS “Tīrīga” darbību (daļā, kas skar nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu Rīgā un par ko patērētāji slēdza līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem).

Informācija patērētājiem - tiem, kam nepieciešams saņemt pakalpojumu Rīgas pašvaldības teritorijā –, sazināties ar līdzšinējo pakalpojuma sniedzēju un pārliecināties, vai tas ir gatavs turpināt sadarbību. Šīs darbības attiecas arī uz tiem klientiem, kas jau paspējuši noslēgt līgumu ar AS “Tīrīga”.
Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) tuprinās sekot situācijas attīstībai, tieši tāpēc, aicinām patērētājus ziņot, ja rodas jautājumi vai neskaidrības:e-pasts: info@pateretajs.lv

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 30 septembris 2019 13:36
 
Projekta “STEP” informatīva apmācība PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Pirmdiena, 23 septembris 2019 21:15

step-cmyk

Projekta “STEP” ietvarosSIA "Jelgavas nekustāmā īpašuma pārvalde" kopā ar "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju" (LPIAA) organizē informatīvu apmācību par centrālās siltummezgla darbības principiem un enerģijas taupīšanas iespējām daudzdzīvokļu mājās. Apmācības notiek:2019.gada 25. septembrī,Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33, Jelgavā.

Projekta “STEP” (Horizon 2020 programma) mērķis ir sasniegt un konsultēt nabadzīgos enerģijas patērētājus, sniedzot ar enerģiju saistītas konsultācijas, padomus un ieteikumus. STEP veido Eiropas Savienības dalībvalstu patērētāju organizāciju konsorcijs sadarbībā ar daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas.institūciju.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 24 septembris 2019 10:36
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

10 lapa no 45
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack