LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Patērētāju strīdu risināšanas komisijai - 5 gadi! PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Pirmdiena, 31 janvāris 2022 16:30
Attēls ar ciparu 5, šampanieti, baloniem un uzrakstu Happy anniversary
Avots:Gerd Altmann no Pixabay

Pagājušā gada decembrī apritēja tieši 5 gadi kopš 2016.gadā uzsāka darbu Patērētāju strīdu risināšanas komisija. Ja pirmajos komisijas darbības gados tā bija salīdzinoši maz pazīstama, tad šobrīd situācija ir ievērojami uzlabojusies - publikācijas par tās lēmumiem regulāri parādās medijos un komisijai iesniegto sūdzību skaits pakāpeniski pieaug katru gadu.

Tomēr, jubileja ir ne tikai iemesls svinībām, bet arī īstais brīdis atskatīties uz paveikto.

Lasīt tālāk...
 
Cēsu iedzīvotāja Inese Kornete iekļauta "melnajā" sarakstā par naudas atmaksas neveikšanu tūristiem PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Pirmdiena, 31 janvāris 2022 10:05

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta Inese Kornete par to, ka viņa neizpildīja Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu ar kuru viņai uzlikts par pienākumu veikt 1230 EUR atmaksu patērētājam par nesniegtajiem tūrisma pakalpojumiem.

Inese Kornete vienojās ar patērētāju par ceļojumiem uz Grieķiju, Maroku, Holandi 2019. un 2020. gadā. Par ceļojumiem patērētāja veica maksājumus Inesei Kornetei 1230,00 EUR apmērā. Rakstveida līgums par pakalpojuma sniegšanu ar Inesi Korneti nevienā gadījumā netika noslēgts. Plānotie ceļojumi nenotika un līdz šim par nenotikušajiem ceļojumiem ar Inesi Korneti sazināties nav izdevies un naudas atmaksa par pakalpojumu nav veikta.

Komisija, izvērtējot lietā esošos materiālus secināja, ka patērētājas iegādātie ceļojumi noteiktajā termiņā nenotika, kā arī Inese Kornete nav atmaksājusi par nenotikušajiem ceļojumiem samaksāto naudu. Tāpat Inese Kornete nav sniegusi nekādus paskaidrojumus par lietā esošiem apstākļiem.

Vadoties no minētiem apstākļiem, komisija secināja, ka atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem patērētājai ir tiesības atgūt par pakalpojumiem samaksāto naudu pilnā apmērā.

Atgādinam, ka iepriekš attiecībā uz Inesi Korneti arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2021.gada 24.septembrī pieņēma Lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā Nr.18 (https://registri.ptac.gov.lv/sites/default/files/inese_kornete_24092021_lemums_izraksts.pdf), ar kuru Inesei Kornetei uzlikts naudas sods 1 500 EUR apmērā un uzlikts par pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi t.i.:

  • bez speciālās atļaujas (licences) jebkādā veidā piedāvāt pārdošanai vai pārdot kompleksos tūrisma pakalpojumus, kas nav nodrošināti saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā tūrisma operatora likviditātes problēmu dēļ;
  • neveikt naudas atmaksu patērētājiem par nenotikušiem ceļojumiem.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 01 februāris 2022 11:26
 
Latvijas klimata neitralitātes klasteris 2050_STEP projekts PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Ceturtdiena, 16 decembris 2021 18:45

step-cmyk

Lai izglītotu un informētu plašu sabiedrību par Eiropas Savienībā (ES) pieņemto Zaļo kursu un klimatneitralitātes politiku, ir izveidota biedrība Latvijas klimata neitralitātes klasteris 2050, kuras biedrs ir "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (LPIAA).

Eiropas Zaļais kurss un ES klimata politika saistībā ar emisiju samazināšanu tiešākā vai netiešākā veidā attiecas uz ikvienu iedzīvotāju un uzņēmumu neatkarīgi no tā, vai tas atrodas galvaspilsētā, reģionu centros vai novados. Lai sagatavotos tā dēvētajai zaļajai pārejai, sabiedrības informētība ir viens no galvenajiem uzdevumiem.
Lai sasniegtu šos uzdevumus ir svarīgi sadarboties ar reģioniem un novadiem, kā arī iesaistīt kopējā darbā dažādus partnerus gan no pašvaldību, biznesa, gan no NVO un akadēmiskās un ekspertu kopienām. Šāda pieeja atbilstu klastera principam.
Latvijas klimata neitralitātes klasteris 2050 ir platforma informācijas un viedokļu apspriešanai nevis gatavo atbilžu avots.
Latvijas klimata neitralitātes klasterī 2050 jau apvienojušās vairākas biedrības un trīs privātpersonas, tostarp biedrība RISEBA Alumni, biedrība Mentori, biedrība Latgales lietišķo sieviešu apvienība, biedrība Par zaļu Pierīgu un biedrība Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija.

“Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija” piedalās starptautiskā projektā “STEP”, kas notiek Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Horizon 2020” („Apvārsnis 2020”) ietvaros. Papildu ES mērķim par klimata neitralitāti un vēlmei panākt negatīvas emisijas pēc 2050.gada, ir mazināt enerģētisko nabadzību, piemēram, izvērtējot izmaksu efektivitāti attiecībā uz apkures iekārtu nomaiņu vai ierīkošanu, siltumapgādes tīklu attīstību, kā arī māju tehniskā stāvokļa uzlabošanu.

Eiropas klimata likums nosaka dalībvalstīm saistošu klimata mērķi līdz 2030.gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas – emisijas pēc piesaistes atskaitīšanas – vismaz par 55% salīdzinājumā ar 1990.gadu. Tie ir uzdevumi, kas skars visu sabiedrību.

European FlagProjekts STEP ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 847080.

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 februāris 2022 12:59
 
Patērētāju organizācijas sniedz konsultācijas patērētājiem, kurus nomāc enerģētikas jautājumi PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 18 janvāris 2022 19:44

step-cmykSaskaņā ar ES statistiku 2018. gadā 34 miljoni eiropiešu nespēja pienācīgi apsildīt savas mājas. Šis jēdziens ir labāk pazīstams kā enerģētiskā nabadzība. Diemžēl, ņemot vērā pašreizējo enerģijas cenu krīzi, ko izraisa globālais pieprasījums pēc gāzes, šis skaitlis, visticamāk, ir ievērojami pieaudzis. Atbildot uz to, patērētāju organizācijas visā Eiropā ir izveidojušas palīdzības tālruņus un birojus, lai konsultētu patērētājus par enerģētiskās nabadzības novēršanu.


Latvijā Enerģētikas likums papildināts ar XVII nodaļu “Enerģētiskā nabadzība”, kuras 120. pantā definēts, ka enerģētiskās nabadzības skarta mājsaimniecība ir mājsaimniecība Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
- tā ir atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību un saņem materiālu atbalstu ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai;
- tā īrē pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu vai sociālo dzīvokli saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” vai likumu “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”.

Solutions to Tackle Energy Poverty (STEP) ir ES finansēts Horizon 2020 projekts, ko koordinē Eiropas Patērētāju organizācija BEUC un īsteno partneri Eiropā.

STEP projekts, darbojas kopš 2019. gada, un ir palīdzējis organizācijām palielināt spējas, lai labāk izprastu un risinātu problēmas, ar kurām patērētāji saskaras saistībā ar enerģētisko nabadzību. Projekta ietvaros katra organizācija ir izveidojusi īpašu tālruņa līniju, pa kuru patērētāji var zvanīt, lai saņemtu padomu par enerģijas rēķinu risināšanu, piemēram, padomi par enerģijas taupīšanu, kā izprast enerģijas rēķinu, kā pieteikties sociālajiem tarifiem, dotācijas energoefektivitātes uzlabošanai jūsu mājā nomainīt enerģijas tirgotāju.

Projekta pamatā ir individuālu konsultāciju sniegšana patērētājiem enerģijas jomā. Covid-19 pandēmija piespieda pārtraukt semināru organizēšanu, tēpēc STEP partneri vairāk akcentēja uzmanibu tiešsaistes moduļus, kas paredzēti patērētājiem. Tomēr, tā kā neaizsargātie patērētāji bieži cieš no “digitālās plaisas”, kas nozīmē, ka viņiem var nebūt piekļuve internetam vai tehnoloģijām, tad tālruņa līnijas un semnāri joprojām ir patērētāju populārākais risinājums.

"Pēdējos gados diskusijas par enerģētisko nabadzību Eiropā ir kļuvušas skaļākas, tāpēc pieprasījums pēc tādiem projektiem kā STEP turpina augt," komentē Eoins Kellijs, BEUC enerģētikas eksperts. "Cerams, ka, izmantojot STEP projekta partneru veikto svarīgo darbu, mēs visi varēsim strādāt kopā, lai padarītu enerģētisko nabadzību par pagātni."

European FlagProjekts STEP ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 847080.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 18 janvāris 2022 19:59
 
Patērētāju sūdzības 2021.gadā - pandēmijas ietekme nav gājusi mazumā PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 12 janvāris 2022 11:22
Statistika attēls

Par lielu nožēlu, 2021.gads neiezīmēja Covid-19 pandēmijas noslēgumu un minētajā periodā saglabājās būtiskas problēmas ar preču un pakalpojumu pieejamību - patērētāji saskārās gan ar ceļošanas ierobežojumiem un vairāku tūrisma operatoru un aģentūru darba pārtraukšanu, gan ar preču piegādes infrastruktūras pārslodzi. Šie apstākļi neapšaubāmi ietekmēja arī PIAA saņemto sūdzību struktūru.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 janvāris 2022 09:09
Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

4 lapa no 56
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack