LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
LPIAA izveido mediatoru tīklu PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Sestdiena, 30 jūnijs 2012 20:44

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” ietvaros, nolūkā atvieglot patērētājiem un uzņēmējiem savstarpēju strīdu risināšanu, ir sagatavojusi sertificētos mediatorus, kuri palīdzēs risināt patērētāju strīdus visā Latvijas teritorijā.
Mediatoru sagatavošanu LPIAA organizējusi sadarbībā ar savām biedrorganizācijām un biedrību “Mediācija un ADR”. Šobrīd ir sagatavoti desmit mediatori, kuri pārstāv visas lielākas Latvijas pilsētas (Rīga, Jūrmala, Daugavpils, Ogre, Rēzekne, Valmiera, Cēsis, Jelgava, Liepāja un Ventspils).
Tik plaša tīkla izveide dod iespēju izmantot mediatora pakalpojumus efektīvai patērētāju strīdu risināšanai ne tikai Rīgā, bet arī Latvijas reģionos.
Sakarā ar mediatoru tīkla izveidošanu LPIAA uzsākusi arī informatīvo kampaņu alternatīvu strīdu izskatīšanas mehānismu popularizēšanai. Kampaņas ietvaros 2012.gada jūnijā ir notikuši trīs bezmaksas semināri par patērētāju strīdu risināšanu Jūrmalā, Daugavpilī un Cēsīs. Līdz gada beigām LPIAA plāno organizēt bezmaksas informatīvos seminārus arī Rīgā, Ogrē, Rēzeknē, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī. Jautājumos par semināru organizēšanu citās pilsētās, lūdzam interesēties LPIAA.
Detalizētāka informācija par mediāciju un citiem alternatīviem strīdu risināšanas mehānismiem ir pieejama LPIAA izdotajā bukletā.
LPIAA ir nevalstiska organizācija, kas ir nodibināta 1999.gadā un ir visu Latvijas patērētāju interešu aizsardzības nevalstisku organizāciju, kuri ir LPIAA biedri, pārstāvis. Šobrīd LPIAA ir desmit biedrorganizācijas Latvijā. LPIAA ir arī Eiropas patērētāju organizācijas (BEUC) loceklis un ir pastāvīgi iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības un Latvijas mērogā.
Projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” finansējuma daļu 91,84% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

lielals logo

 
Seminārs Cēsīs PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 22 jūnijs 2012 07:13

Aicinām uz bezmaksas semināru par patērētāju strīdu risināšanu

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” ietvaros rīko bezmaksas semināru par patērētāju strīdu risināšanu.
Seminārs notiks 2012.gada 29.jūnijā Cēsīs, Raunas iela 4, 2.stāva zālē, plkst. 10.00.

Semināra laikā notiks lekcija par problēmām, kas saistītas ar šobrīd Latvijas patērētājiem pieejamiem strīdu izskatīšanas mehānismiem (prasījuma pieteikuma iesniegšana uzņēmējam, PTAC, tiesa), kā arī tiks sniegta informācija par iespējam risināt šos strīdus lētāk un ātrāk, izmantojot mūsdienīgus strīdu risināšanas mehānismus, t.sk. tādus salīdzinoši mazpazīstamus, kā mediācija un strīdu izskatīšanas komisijas. Būs arī iespēja saņemt informāciju par LPIAA nesen izveidoto mediatoru tīklu, kas darbojas Cēsīs, Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī, kā arī iepazīties ar šī tīkla Cēsu pārstāvi.

Seminārs ir paredzēts visiem interesentiem.

LPIAA ir nevalstiska organizācija, kas nodibināta 1999.gadā un ir Latvijas patērētāju interešu aizsardzības nevalstisku organizāciju (LPIAA biedri) pārstāvis. Šobrīd LPIAA ir desmit biedrorganizācijas. LPIAA ir Eiropas patērētāju konsultatīvās grupas (ECCG) un Eiropas patērētāju organizācijas (BEUC) dalīborganizācija. LPIAA ir pastāvīgi iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības un Latvijas mērogā.

Projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” finansējuma daļu 91,84% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Semināra programma ir pieejama šeit.lielals logo 

 
Seminārs Daugavpilī PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 22 jūnijs 2012 07:05

Aicinām uz bezmaksas semināru par patērētāju strīdu risināšanu

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” ietvaros rīko bezmaksas semināru par patērētāju strīdu risināšanu. 

Seminārs notiks 2012.gada 27. jūnijā Daugavpilī, Saules ielā 15 (2.stāvā), plkst. 10.00.

Semināra laikā notiks lekcija par problēmām, kas saistītas ar šobrīd Latvijas patērētājiem pieejamiem strīdu izskatīšanas mehānismiem (prasījuma pieteikuma iesniegšana uzņēmējam, PTAC, tiesa), kā arī tiks sniegta informācija par iespējam risināt šos strīdus lētāk un ātrāk, izmantojot mūsdienīgus strīdu risināšanas mehānismus, t.sk. tādus salīdzinoši mazpazīstamus, kā mediācija un strīdu izskatīšanas komisijas. Būs arī iespēja saņemt informāciju par LPIAA nesen izveidoto mediatoru tīklu, kas darbojas Daugavpilī, Rīgā, Jūrmalā, Rēzeknē, Valmierā, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī.

Seminārs ir paredzēts visiem interesentiem.

LPIAA ir nevalstiska organizācija, kas nodibināta 1999.gadā un ir Latvijas patērētāju interešu aizsardzības nevalstisku organizāciju (LPIAA biedri) pārstāvis. Šobrīd LPIAA ir desmit biedrorganizācijas. LPIAA ir Eiropas patērētāju konsultatīvās grupas (ECCG) un Eiropas patērētāju organizācijas (BEUC) dalīborganizācija. LPIAA ir pastāvīgi iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības un Latvijas mērogā.

Projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” finansējuma daļu 91,84% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Semināra programma atrodama šeit

 

lielals logo

 

 
Seminārs Jūrmalā PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 07 jūnijs 2012 08:56

Aicinām uz bezmaksas semināru par patērētāju strīdu risināšanu

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” rīko bezmaksas semināru par patērētāju strīdu risināšanu.
Seminārs notiks 2012.gada 12. jūnijā Jūrmalā, PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” telpās, Dzirnavu ielā 36/38, plkst. 10.00.
Semināra laikā notiks lekcija par problēmām, kas saistītas ar šobrīd Latvijas patērētājiem pieejamiem strīdu izskatīšanas mehānismiem (prasījuma pieteikuma iesniegšana uzņēmējam, PTAC, tiesa), kā arī tiks sniegta informācija par iespējam risināt šos strīdus lētāk un ātrāk, izmantojot mūsdienīgus strīdu risināšanas mehānismus, t.sk. tādus salīdzinoši mazpazīstamus, kā mediācija un strīdu izskatīšanas komisijas. Būs arī iespēja saņemt informāciju par LPIAA nesen izveidoto mediatoru tīklu, kas darbojas Jūrmalā, Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī, kā arī iepazīties ar šī tīkla Jūrmalas pārstāvi.
Seminārs ir paredzēts visiem interesentiem – gan patērētājiem, gan uzņēmējiem.
LPIAA ir nevalstiska organizācija, kas nodibināta 1999.gadā un ir Latvijas patērētāju interešu aizsardzības nevalstisku organizāciju (LPIAA biedri) pārstāvis. Šobrīd LPIAA ir desmit biedrorganizācijas. LPIAA ir Eiropas patērētāju konsultatīvās grupas (ECCG) un Eiropas patērētāju organizācijas (BEUC) dalīborganizācija. LPIAA ir pastāvīgi iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības un Latvijas mērogā.
Projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” finansējuma daļu 91,84% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Semināra programma pieejama šeit.

lielals logo

 
Semināri par siltumenerģijas patēriņa regulēšanu PDF Drukāt E-pasts
Otrdiena, 28 februāris 2012 11:37

Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija, sadarbībā ar Rīgas Enerģētikas aģentūru 2012.gada 12. martā Rīgas domes sēžu zālē (Rātslaukumā 1) no plkst. 12.00 līdz 16.30 notiks iedzīvotājiem, pašvaldību darbiniekiem, kā arī namu pārvaldītājiem un apsaimniekotājiem domāts informatīvs seminārs „Siltumenerģijas patēriņa regulēšana un maksas aprēķini centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu namiem”.

Reizē ar semināru notiks tipogrāfiski izdotās brošūras „Metodes siltumenerģijas patēriņa regulēšanai un maksas aprēķiniem centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem” atvēršana un izplatīšana.

Darba programma pielikumā šeit.

 

Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija, sadarbībā ar Rīgas Enerģētikas aģentūru rīkos reģionālos seminārus „Siltumenerģijas patēriņa regulēšana un maksas aprēķini centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu namiem” – 2012.gada 16.maijā Jelgavā, SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes" telpās, P. Brieža ielā 26 un 2012.gada 27. jūnijā Daugavpilī, Saules ielā 15, 2.stāvā no plkst. 12.00. Uz semināru aicināti iedzīvotāji, pašvaldību darbinieki, kā arī namu pārvaldītāji un apsaimniekotāji.

 

Reizē ar semināru notiks tipogrāfiski izdotās brošūras „Metodes siltumenerģijas patēriņa regulēšanai un maksas aprēķiniem centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem” izplatīšana.

Seminārus atbalsta Sorosa Fonds Latvija.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 51 52 53 54 55 56 Nākamā > Beigas >>

52 lapa no 56
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack