LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Kas ir saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā un kā to izmantot? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 31 augusts 2021 15:27
Tiesneša roka ar āmuriņu, taisinīguma dieviete, grāmatas
Avots:mohamed Hassan no Pixabay

Tiesvedības izmantošana patērētāju strīdu risināšanā parasti nav labākā izvēle, ņemot vērā tiesvedības izmaksas, sarežģītību un ilgstošu raksturu. Tomēr patērētājiem ir vērts zināt, ka likums paredz ne tikai garas trīs instancēs izskatāmās procedūras ar sarežģītu juridisku argumentu un pierādījumu vērtēšanu, bet arī veselu virkni vienkāršu, ātru un salīdzinoši lētu procedūru, kuras ne tikai tiek izmantotas pret patērētājiem, bet, kuras arī paši patērētāji var likt lietā savu tiesību aizsardzībai. Viena no tām ir saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kartībā.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 01 septembris 2021 18:31
Lasīt tālāk...
 
Kādas ir patērētāja tiesības, ja saņemtas nepasūtītas preces vai pakalpojumi? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 27 augusts 2021 13:17
Attēls ar aploksni no kuras parādās roka ar megafonu
Avots: Tumisu no Pixabay

Atbilde uz jautājumu vai par nepasūtītu preci vai pakalpojumu ir jāmaksā liekas acīmredzams - ja nepasūtīja, tad nav arī jāmaksā. Tomēr reālajā dzīve šai sakarā rodas virkne citu jautājumu, atbildi uz kuriem ir vērts zināt, piemēram:

- Kādas sekas iestāsies, ja komersants paziņo, ka preču saņemšana un atbildes nesniegšana nozīmē, ka patērētājs piekrīt preces pirkt?

- Vai patērētājam ir jāsūta preces komersantam uz sava rēķina?

- Vai ir kādas atšķirības, ja nepasūtīta prece pienāk kopā ar pasūtīto preci?

- Ko darīt, ja vienrezējas pasūtījuma vietā izrādās, ka ar Jums ir noslēgts līgums par vairākiem piegādēm?

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 27 augusts 2021 14:57
Lasīt tālāk...
 
Mājsaimniecību patērētājiem nepieciešama ciešāka regulatora sadarbība mainīgajā tirgus situācijā PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Trešdiena, 25 augusts 2021 09:47

Š.g. 11. augustā notika Konsultatīvās padomes iepazīšanās ar jauno Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes sastāvu un diskusija par regulatora lomu mainīgajā tirgus situācijā, energoresursu cenu kāpumus un Eiropas zaļo kursu. Jau 2. septembrī notiks kārtējā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas konsultatīvās padomes sēde.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (LPIAA) pārstāve Baiba Miltoviča apsveica jauno padomi, tās priekšsēdētāju Aldu Ozolu, un vienlaikus atgādināja par virkni izaicinājumiem ar kuriem nāksies saskarties tuvākajos gados t.i. pieaugošas energoresursu cenas mājsaimniecību patērētājiem (elektrība, dabasgāze, siltumapgāde) un Eiropas zaļā kursa noteiktās prasības. Kā liecina “Dienas bizness” apkopotā informācija “Latvijai, ja vērtē Nord Pool biržas cenu, elektrība gada laikā kļuvusi 230% dārgāka” (17.08.2021, #33(6064).

Paralēli energoresursu cenu pieaugumam mājsaimniecības saskaras ar izaicinājumiem saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas tarifiem, nekustamā īpašuma nodokļiem un salīdzinoši grūtu periodu saistībā ar Covid19 situācijas pasliktināšanos un nestabiliem mājsaimniecību ienākumiem.

Šajā situācijā nepieciešams aktīvāks regulatora darbs skaidrojot mainīgā tirgus apstākļus sabiedrībai t.i. energoresursu cenu kāpuma iemeslus Latvijā, meklēt risinājumus, lai sabiedrībai nebūtu jāpārmaksā par saules paneļu manipulācijām, nepieciešams uzrunāt un izglītot mājsaimniecību patērētājus, kā labāk sevi pasargāt, ciešāk iesaistīt sabiedrību, sabiedriskas organizācijas, kuras ikdienā palīdz patērētājiem ar to tiesību un interešu aizsardzību.

LPIAA aicina SPRK piedāvāt plašāku instrumentu klāstu patērētāju tiesību aizsardzībai t.i. izveidot atsevišķu patērētāju strīdu risināšanas struktūru SPRK regulētajās jomās, lai neatkarīga un koleģiāla lēmējinstitūcija risinātu strīdus starp patērētājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Lai gan SPRK izskata strīdus, statistiskie dati (saskaņā ar SPRK gada pārskatiem) liecina, ka 2020.gadā tika izskatīts viens strīds, 2019.gadā 3 strīdi, 2018.gadā 4 strīdi.

Salīdzināšanai, šobrīd sekmīgi strādā Patērētāju strīdu risināšanas komisija (LPIAA ir tās sastāvā), kur 2020.gadā saņemti jau 198 iesniegumi, kas ir par 22 iesniegumiem vairāk nekā 2019.gadā. Turklāt, patērētāja prasījums tika apmierināts pilnībā vai daļēji 79,35% gadījumu.

Energoresursu cenu pieaugums radīs aizvien pieaugošu neapmierinātību un var augt pretestība esošajam uzņemtajam zaļajam kursam. Atsevišķās valstīs Eiropā zaļo virzību vēlētāji jau sākuši apsvērt kritiskāk, piemēram, Šveice ir atbildīga par 0,1% globālo emisiju, tāpēc oponenti jau izteikuši šaubas vai šāda pieeja palīdzēs globālajai dabas videi. Šveicē iedzīvotāji šajā vasarā nobalsojuši pret jaunu klimata saudzēšanas likuma kārtu, kas paredzētu nodokļu palielināšanu degvielai un aviobiļetēm.

Informācijai! SPRK Konsultatīvā padome tika izveidota 2020. gadā pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijām par Regulatora darbības uzlabošanu, tomēr darbs konsultatīvajā padomē ir brīvprātīgs un tās ieteikumiem ir tikai rekomendējošs raksturs.

step-cmykLai aistāvētu mazāk aizsargāto patērētāju intereses enerģijas tirgū LPIAA ir iesaistījusies projektā "Risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai" (STEP). Projekta mērķis ir mazināt patērētāju enerģētisko nabadzību, mudinot mainīt patērētāju uzvedību un lietot energoefektīvākus risinājumus.

European FlagProjekts STEP ir saņēmis ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" finansējumu saskaņā ar dotācijas līgumu Nr.847080.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 25 augusts 2021 10:00
 
Apvieno spēkus enerģētiskās nabadzība mazināšanai PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Piektdiena, 20 augusts 2021 13:15

Projekts “Risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai” (STEP)

pictureJelgavas valstspilsētā četras organizācijas īsteno un finansē Eiropas Savienības Pētneicības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" ietvaros dažādus projektus enerģētiskās nabadzības mazināšanai, palīdzot tai iedzīvotāju daļai, kas saskaras ar finansiālām grūtībām, lai samaksātu par energoapgādes pakalpojumiem zemu ienākumu, augstu energopakalpojumu izmaksu un zemas energoefektivitātes dēļ. Apņemšanās samazināt enerģētiko nabadzību Latvijā ir iekļauta Nacionālajā klimata un enerģētikas rīcības plānā 2030. gadam.

Kopš 2019.gada jūnija PIAA īsteno “Apvārsnis 2020” programmas projektu “Risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai” (STEP), kas noslēgsies 2022.gada jūnijā. Projekta ietvaros ir izveidots kontaktpunkts Jelgavā, konsultējot patērētājus par to tiesību un interešu aizsardzību, izveidota patērētāju grupu un iesaistīto organizāciju sadarbība, kuras konsultē cilvēkus par dažādiem jautājumiem (piemēram, efektīvāks enerģijas patēriņš, informācija kā var palīdzēt ietaupīt naudu, uzlabot veselību un labsajūtu mājoklī). Projektā plānots izplatīt labos piemērus un politikas izvēles, kas var mazināt enerģētisko nabadzību.

Zaļās enerģijas uzņēmums SIA “Gren Jelgava” kopš 2019.gada septembra piedalās “Apvārsnis 2020” programmas projekta “SocialWatt -Atbildīgo pušu savienošana, lai pieņemtu inovatīvas shēmas enerģētiskās nabadzības samazināšanai” īstenošanā. Projekts paredz izstrādāt, ieviest, pārbaudīt un paplašināt inovatīvus risinājumus enerģētiskās nabadzības mazināšanai un tas noslēgsies 2023.gada aprīlī. SocialWatt ietvaros izstrādāto, atbilstošo rīku nolūks ir palīdzēt komunālo pakalpojumu sniedzējiem un enerģijas piegādātājiem efektīvi identificēt enerģētiskā nabadzībā nonākušas mājsaimniecības, kā arī izstrādāt un pārraudzīt risinājumus, kas vērsti uz šādu mājsaimniecību energoefektivitātes paaugstināšanu.

Kopš 2020.gada septembra ZREA īsteno “Apvārsnis 2020” programmas projektu “Enerģētiskās nabadzības mazināšana, izmantojot enerģētikas kopienu iniciatīvas” (PowerPoor), kas ilgs līdz 2023.gada augustam. Projekta mērķis ir izglītot enerģētiski nabadzīgās mājsaimniecības vai mājsaimniecības, kas ir tuvu enerģētiskās nabadzības riskam, par veidiem, kā tērēt enerģiju mazāk un gudrāk, kā uzlabot mājokļu energoefektivitāti ar nelieliem ieguldījumiem, kā arī izmantojot iedzīvotāju veidotas kopīgas iniciatīvas, kā piemēram, enerģētikas kopienas, un inovatīvus finansējuma piesaistes veidus kā pūļa finansējums. Sākot ar 2021.gada oktobri Jelgavā, Jēkabpilī, Aucē un citur Zemgalē 25 apmācīti konsultanti sniegs padomus mājsaimniecībām (gan klātienē apmeklējot mājsaimniecības, gan attālināti), izmantojot PowerPoor izstrādātos informāciju komunikāciju tehnoloģiju (IKT) rīkus, kas pieejami internetā jebkuram interesentam. ZREA birojā ir atvērts PowerPoor Enerģētiskās nabadzības mazināšanas Birojs - kontaktpunkts.
Kā “jaunpienācējs” enerģētiskās nabadzības mazināšanas projektu pulkā ir POIC, kas 2021.gada martā uzsāka “Apvārsnis 2020” projektu “Veselības, labklājības un līdztiesības uzlabošana, īstenojot uz pierādījumiem balstītu pilsētu politiku, lai cīnītos pret enerģētisko nabadzību” (WELLBASED) un savas aktivitātes īstenos līdz 2025.gadam. Projekta ietvaros paredzēts īstenot pētījumu par to, kā enerģētiskā nabadzība ietekmē iedzīvotāju labklājību un veselības stāvokli. Balstoties uz iegūtajiem datiem, tiks izstrādāti ieteikumi pašvaldībai, kādi atbalsta mehānismi visefektīvāk uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Reti gadās, kad vienā pilsētā 4 organizācijas vienlaicīgi ievieš vairākus “Apvārsnis 2020” programmas projektus ar līdzīgu mērķi. Tāpēc 2021.gad 3.augustā ZREA, PIAA, POIC un Gren Jelgava pārstāvji rīkoja sapulci, lai pārrunātu iespējamo sadarbību kopīgo mērķu sasniegšanā. Enerģētiskās nabadzības mazināšanā tiks iesaistīti ne tikai iedzīvotāji, bet arī Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija, sociālā pārvalde, namu apsaimniekošanas uzņēmums, NVO sektors, u.c. interesenti, kas ļaus izcelt enerģētiskās nabadzības problēmu un paaugstinās sabiedrības izpratni par problēmas nozīmīgumu un tās risināšanas iespējām.

Vairāk informācija par minētajiem projektiem var atrast dekojošās mājas lapās, kā arī jaunumus par projekta aktivitātēm var uzzināt iesaistīto institūciju interneta vietnēs:

www.powerpoor.eu

www.stepenergy.eu

www.socialwatt.eu

www.wellbased.eu

step-cmykLai aistāvētu mazāk aizsargāto patērētāju intereses enerģijas tirgū LPIAA ir iesaistījusies projektā "Risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai" (STEP). Projekta mērķis ir mazināt patērētāju enerģētisko nabadzību, mudinot mainīt patērētāju uzvedību un lietot energoefektīvākus risinājumus.

European FlagProjekts STEP ir saņēmis ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" finansējumu saskaņā ar dotācijas līgumu Nr.847080.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 25 augusts 2021 10:01
 
SIA "Torex", kura tirgo vietnē torex.lv, iekļauta "melnajā" sarakstā PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 28 jūlijs 2021 14:42

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Torex" (reģ. Nr. 40103891503) par to, ka uzņēmums nav izpildījis Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu ar kuru tam uzlikts par pienākumu veikt durvju maiņu pret līguma noteikumiem atbilstošām.

SIA "Torex" pārdeva patērētājam ārdurvis Snegir cottage sng 2m par kuru iegādi un uzstādīšanu patērētājs veica apmaksu 2762,00 EUR apmērā. Pēc durvju uzstādīšanas patērētājs secināja, ka durvis nav uzstādītas pareizi, durvis bija sabojātas, kā rezultātā durvis cieši neaizvērās un bija šķirbas starp visām trim durvju vērtņu ailēm. Vairākkārt vēršoties pie SIA "Torex" par konstatētajām nepilnībām, tās pilnībā netika novērstas. Novēršot neatbilstības, uzņēmuma darbinieki šķirbas durvju vērtnēs aizpūta ar silikonu, kas vēlāk tika nokasīts nost, tādējādi durvis saskrāpējot. Durvju šķirbās tika saliktas papildu gumijas, bet arī tas neatrisināja problēmas ar caurvēju. Tādējādi patērētājs vērsās pie SIA "Torex", prasot veikt durvju demontāžu un jaunu durvju uzstādīšanu.

Izvērtējot lietas materiālus, Komisija konstatēja, ka komersanta mājaslapā norādīts, ka durvis atbilst ceturtā blīvuma klasei, kas ir augstākā blīvuma klase. Ceturtās blīvuma klases durvīm gaisu cauri laist nevajadzētu. Komisija no iesniegtajiem pierādījumiem, fotoattēliem secina, ka konkrētās durvis neatbilst ceturtā blīvuma klasei, jo no fotoattēliem redzams, ka durvis slikti pieguļ, veidojas šķirbas, kas laiž cauri gaisu.

Tāpat Komisija secināja, ka durvīm atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus (turpmāk – Regula) nav CE marķējums, kā arī Ekspluatācijas īpašību deklarācija. Sabiedrība pēc Komisijas aicinājuma minētos dokumentus neiesniedza, tādēļ Komisija norādīja, ka ārdurvis, kurām nav CE marķējuma un Ekspluatācijas īpašību deklarācijas, Latvijā un Eiropas ekonomikas zonas valstīs tirgot nav atļauts.

Ņemot vērā to, ka durvis tika tirgotas Eiropas Savienībā un patērētājs varēja sagaidīt, ka tās atbildīs normatīvo aktu prasībām, bet durvīm nav CE marķējums, kā arī Ekspluatācijas īpašību deklarācija un ka durvīm nepiemīt sabiedrības mājaslapā norādītā ceturtā blīvuma klase, tad Komisija secināja, ka durvis ir uzskatāmas par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

7 lapa no 56
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack