LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Vēsturisks notikums patērētāju aizsardzībā: Eiropas Savienības institūcijas padarīja iespējamu patērētāju kolektīvo zaudējumu atlīdzību PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 30 jūnijs 2020 08:33
Saraksta attēls

Pagajušonedēļ, 2020.gada 22.jūnijā ES institūcijas panāca vienošanos par patērētāju kolektīvās tiesību aizsardzības mehānisma ieviešanu visās dalībvalstīs, kas padara iespējamu patērētāju kolektīvo zaudējumu atlīdzību. Lai arī šo vienošanos būs nepieciešams formāli apstiprināt Eiropas parlamentā un ES padomē, tomēr jau tagad var teikt, ka jaunas likumdošanas rezultātā tiks būtiski uzlabota patērētāju pieeja tiesai daudzās ES dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā.

Šobrīd Latvijā kolektīvo interešu aizsardzību realizē valsts institūcijas, piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Lai arī valsts iestāžu pilnvaras ir ievērojamas - tās var apturēt negodīgu komercpraksi vai uzlikt pārkāpējam naudas sodu - tomēr administratīvā procesa ietvaros nav iespējams atrisināt visus būtiskus jautājumus.

Piemēram, pat tad, kad Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņemis lēmumu apturēt negodīgu komercpraksi, tas nevar atrisināt jautājumu par līgumu, kas tika noslēgti ar patērētājiem spēkā esamību vai uzlikt par pienākumu atlīdzināt patērētājiem nodarītos zaudējumus. Šajos gadījumos patērētājiem nākas vērsties tiesā individuāli un mēroties spēkos ar bieži vien lieliem uzņēmumiem, kas parasti ir pārmērigi apgrūtinoši pašiem patērētājiem, kā arī rada tiesu sistēmas pārslogotības risku.

Jaunā kolektīvās zaudējumu atlīdzības mehānisma ieviešanas rezultātā viena tiesu procesa ietvaros varēs panākt zaudējumu atlīdzību arī lielām patērētāju grupām, tādējādi padarot tiesvedību efektīvāku. Turklāt, patērētājiem būs iespēja iesniegt kolektīvās prasības daudzās jomās, piemēram, finanšu pakalpojumu vai datu aizsardzības jomā.

Jaunā patērētāju kolektīvās aizsardzības likumdošana ir vēsturisks notikums, kas ir rezultāts vairāk nekā 30 gadu ilgai diskusijai ES līmenī. Jāatgādina, ka šis nav pirmais mēģinājums atrisināt šo problēmu ES līmenī, jo jau 2013.gadā tapa Eiropas komisijas rekomendācijas, kurās tika norādīts, ka visās dalībvalstīs būtu jābūt valsts līmeņa kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismiem, kas paredzētas gan pārkāpumu apturēšanai, gan arī zaudējumu atlīdzībai. Tomēr, sakarā ar to, ka daudzas dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā, šīs rekomendācijas būtībā netika ieviestas, Eiropas komisija 2018.gadā nāca klājā ar direktīvas priekšlikumu, kuru ES institūcijas akceptēja pagajušonedēļ.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 30 jūnijs 2020 08:36
 
Kas jāņem vērā patērētājiem, kuriem tūrisma operators naudas atmaksas vietā piedāvā vaučeru? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 18 jūnijs 2020 13:49
Saraksta attēls

Saeima 2020.gada 5.jūnijā pieņēma Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, kura 46.pantā ir paredzētas tūrisma operatoru tiesības izsniegt vaučerus naudas atmaksas vietā, tajā pašā laikā saglabājot ceļotāja tiesības atteikties no piedāvātiem vaučeriem, vienoties par citu risinājumu (piemēram, atmaksas grafiku) vai arī prasīt naudas atmaksu nekavējoties. Tādējādi jāsecina, ka Latvijā ir ieviesta brīvprātīgu vaučeru sistēma.

Lai arī Ekonomikas ministrija (EM) savā mājaslapā ir publicējusi skaidrojumu par jauno regulējumu ar kuru vajadzētu iepazīties katram ceļotājam, šajā rakstā versīsim ceļotāju uzmanību dažiem būtiskiem ar vaučieriem saistītiem aspektiem, kuri varēja palikt nepamanīti, tai skaitā no vaučera izrietošām tiesībām, kā arī tiesībām, kuras likums ceļotājiem neparedz.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 25 jūnijs 2020 10:33
Lasīt tālāk...
 
Trīs lietas, kuras ir vērts izdarīt, perkot sejas maskas PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 29 maijs 2020 14:02
Sejas maskas attēls

Sejas maskas kļūva par vienu no šī brīža situācijas aktualitātēm, īpaši tādēļ, ka ir gadījumi, kad sejas masku izmantošana ir obligāta, piemēram, sabiedriskajā transportā. Šados apstākļos patērētājiem ir nepieciešamas pamatzināšanas par sejas maskām un to lietošanu.

Mūsu rakstā sniegsim trīs ieteikumus patērētājiem attiecībā uz sejas masku iegādi un lietošanu.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 29 maijs 2020 14:06
Lasīt tālāk...
 
Eiropas komisija: ceļotājiem ir tiesības uz naudas atmaksu par nenotikušiem ceļojumiem un braucieniem, vaučeri jāpadara pievilcīgāki, lai ceļotāji un pasažieri piekristu tos pieņemt PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 14 maijs 2020 12:06
Eiropas Komisijas ēkas attēls

Vakar Eiropas komisija publicēja vadlīnijas par vaučeriem, kurus piedāvā pasažieriem un ceļotājiem, kā alternatīvu naudas atmaksai par atceltajiem tūrisma un transporta pakalpojumiem COVID-19 pandēmijas dēļ.

Vadlīnijās Eiropas komisija atzīmē, ka ceļotājiem un pasažieriem ir tiesības uz naudas atmaksu par COVID-19 dēļ atceltiem ceļojumiem un braucieniem un norāda, ka padarot vaučerus, kā alternatīvu naudas atmaksai, pievilcīgākus varētu palielināt to pieņemšanu pasažieru un ceļotāju vidū, atvieglot pārvadātāju un tūrisma operatoru likviditātes problēmas un rezultātā nodrošināt labāku pasažieru un ceļotāju interešu aizsardzību.

Eiropas komisija izstrādāja arī virkni rekomendāciju, kas padarītu vaučerus pievilcīgākus. Piemēram:

 • minimālajam vaučera derīguma termiņam jābūt 12 mēneši. Pārvadātājiem un tūrisma operatoriem ir automātiski jāatmaksā vaučera summa pasažierim vai ceļotājam ne vēlāk, kā 14 dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām, ja vaučers netika izmantots. Tas pats attiecas arī uz neizmantoto vaučera summas atlikumu, ja tas tika izmantots daļēji;
 • ja vaučera derīguma termiņš ir ilgāks par 12 mēnešiem, pasažieriem un ceļotājiem jābūt tiesībām saņemt atlīdzību naudā ne vēlāk, kā pēc 12 mēnešiem no vaučera izsniegšanas. Pārvadātāji un tūrisma operatori varētu apsvert vaučeru vērtības atmaksu naudā arī pirms 12 mēnešu termiņa, ja pasažieris vai ceļotājs to lūdz;
 • pasažieriem un ceļotājiem jābūt iespējai izmantot vaučerus lai samaksātu par visām jaunām rezervācijām līdz vaučera derīguma termiņa beigām, pat ja samaksa vai pakalpojuma sniegšana notiek vēlāk;
 • pasažieriem un ceļotājiem jābūt iespējai izmantot vaučerus, lai samaksātu par jebkuru transporta vai tūrisma pakalpojumu, kuru piedāvā attiecīgais pārvadātājs vai operators;
 • atkarībā no pieejamības un neatkarīgi no cenas starpības,
  • pārvadātājiem ir jānodrošina, ka vaučers ļauj pasažieriem braukt pa to pašu maršrūtu ar tiem pašiem ceļošanas nosacījumiem, kā tas tika norādīts sākotnējā rezervācijā;
  • tūrisma operatoram jānodrošina, ka vaučers ļauj ceļotājam rezervēt ceļojumu ar tāda paša veida vai līdzvērtīgiem pakalpojumiem, kā atceltajam ceļojumam.
 • vaučeriem par transporta pakalpojumiem jābūt nododamiem citiem pasažieriem bez jebkadas papildmaksas. Vaučeriem par kompleksiem tūrisma pakalpojumiem jābūt nododamiem citai personai bez jebkādas papildu maksas, ja konkrēto pakalpojumu sniedzēji piekrīt to nodrošināt bez jebkādas papildu maksas.
 • Tāpat Eiropas komisija rekomendē tūrisma operatoriem un pārvadātājiem nolūkā padarīt vaučerus pievilcīgākus, apsvert tādu vaučeru izsniegšanu, kuru vērtība pārsniedz summu, kura tika samaksāta par sākotnējo ceļojumu vai braucienu, piemēram, pievienojot papildu naudas summu vai papildu pakalpojumus.

  Eiropas komisija norāda arī uz nepieciešamību nodrošināt pietiekamu pasažieru un ceļotāju aizsardzību pret pārvadātāju un tūrisma operatoru maksātnespēju.

  Rakstā izmantotā attēla autors ir Fritz Straub no Pixabay.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 14 maijs 2020 12:22
 
Patērētāju asociācija: Vaučeriem jābūt drošiem, elastīgiem, bet galvenais - brīvprātīgiem PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 08 maijs 2020 12:16
Megafona attēls

Šonedēļ Ekonomikas ministrija publicēja paziņojumu par Ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga iesniegtajiem priekšlikumiem tūrisma nozares atbalstam. Paziņojumā norādīts, ka Ekonomikas ministrs aicinās valdību:

 1. no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem segt tūrisma operatoru tiešās izmaksas nedaudz vairāk kā 700 tūkstošu EUR apmērā, kas radušās, organizējot ceļotājiem bezmaksas čartera reisus vai pērkot jaunas aviobiļetes ceļotāju repatriācijas nodrošināšanai;
 2. atbalstīt priekšlikumu ieviest obligātu vaučeru sistēmu (izcēlums mūsu), nosakot, ka tūrisma operators naudas atmaksas vietā ceļotājam izsniedz apdrošinātu vaučeru, kas derīgs 18 mēnešus, naudu atmaksājot pēc vaučera beigām, ja tas netiek izmantots

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) neapšauba nedz nepieciešamību atbalstīt tūrisma nozari finansiāli, nedz nepieciešamību dot nozares uzņēmumiem pietiekamu laiku saistību pret ceļotājiem izpildei. Tomēr PIAA kategoriski iebilst pret obligātu vaučeru sistēmu, kas faktiski nozīmētu tūrisma operatoru izsniegto vaučeru uzspiešanu ceļotājiem.

Vēlamies atgādināt, ka arī ceļotāji daudz cieta izveidojušās ārkārtas situācijas dēļ, jo ne tikai samaksāja par pakalpojumiem, kurus nesaņēma, bet arī faktiski nespēj īstenot savas likumīgas tiesības uz naudas atgūšanu. Šajos apstākļos priekšlikumi, kas vēl vairāk ierobežotu jau tāpat pārkāptas ceļotāju tiesības nav taisnīgi un nevar tikt uzskatīti par līdzsvarotu risinājumu. Drīzāk tādā veidā lielāka nasta pilnīgi nepamatoti tiek uzlikta uz patērētāju pleciem.

PIAA ieskatā līdzsvarots risinājums attiecībā uz naudas atmaksu patērētājiem ietvertu:

 • atbalstu patērētājiem, kuri ir nonākuši finansiālās grūtībās - valdībai jāņem vērā, ka smagā finansiālā stāvoklī nonāca ne tikai tūrisma nozares uzņēmumi, bet arī daudzi patērētāji. Priekš viņiem pilna naudas atmaksa par nenotikušo ceļojumu var izrādīties kritiski nepieciešama. Tādēļ ir jānodrošina, ka patērētāji, kuri atrodas finansiālās grūtībās un spēj to pierādīt var saņemt pilnu atmaksu par nenotikušo ceļojumu nekavējoties. Valdībai ir jānodrošina, lai tūrisma operatoriem būtu nepieciešamie līdzekļi, lai veiktu šāda veida atmaksas;
 • ceļotāja izvēli pieņemt vaučeru vai saņemt atmaksu naudā - tūrisma operatoru piedāvātiem vaučeriem ir jāpaliek brīvprātīgiem. Tā vietā lai uzspiestu ceļotājiem vaučerus tie ir jāpadara ceļotājiem pievilcīgi. Piemēram, jau šobrīd ir uzņēmumi, kas piedāvā ceļotājiem vaučerus, kuru vērtība pārsniedz patērētāja samaksāto summu;
 • piedāvāto vaučeru elastīgumu - ceļotājiem jābut iespējai izvēlēties citu ceļojumu vai vairākus ceļojumus, nodot vaučeru citai personai, kā arī saņemt neizmantota vaučera daļas atmaksu naudā;
 • pilnu garantiju ceļotājiem, kuri piekrīt saņemt vaučeru, ka viņi saņems automātisku naudas atmaksu pēc vaučera derīguma termiņa beigām vai turoperatora maksātnespējas gadījumā - vaučeru apdrošināšana pati pa sevi var nebūt pietiekama šī mēķa sasniegšanai.

Vēlamies vērst valdības uzmanību, ka atbalstu tūrisma nozarei ir iespējams sniegt neatņemot patērētājiem viņu likumīgas tiesības. Savukārt, nepārdomāta tūrisma nozares atbalsta stratēģija var vēl vairāk iedragāt jau tāpāt pēdējos gados ievērojami samazinājušos patērētāju uzticēšanos tūrisma nozarei.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

8 lapa no 48
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack