LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Eiropas Parlaments darbu burzmā: kolektīvas prasības, tiesības uz remontu un preču drošums PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 25 novembris 2020 18:59
Eiropas parlamenta ēkas attēls

Vakar, 2020.gada 24.novembrī un šodien Eiropas Parlaments apstiprināja veselu virkni dokumentu patērētāju aizsardzības jomā, kuri skar tādus aktuālus jautājumus, kā kolektīvā zaudējumu atlīdzība, tiesības uz remontu un preču drošums.

Šajā rakstā apskatīsim svarīgākas atziņas no Eiroas Parlamenta pieņemtajiem dokumentiem.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 25 novembris 2020 21:38
Lasīt tālāk...
 
Eiropas Komisija publicē jaunu Patērētāju aizsardzības programmu PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 13 novembris 2020 15:14
Eiropas komisijas ēkas fotoattēls

Šodien Eiropas Komisija publicējā ilgi gaidīto Jaunu Patērētāju aizsardzības programmu, kurā ir izklāstīts komisijas skatījums uz ES patērētāju aizsardzības politiku periodam no 2020.gada līdz 2025.gadam. Programma ir turpinājums 2012.gadā pieņemtajai Patērētāju aizsardzības programmai, kuras darbība beidzas šogad, kā arī 2018.gada iniciatīvai "Uz patērētājiem orientēts jauns kurss" (New Deal for Consumers). Programmā EK ņēma vērā ne tikai ilgtermiņa prioritātes, bet arī šī brīža patērētāju vajadzības, kuru apmierināšana kļūva apgrūtināta COVID-19 pandēmijas dēļ.

Saistībā ar patērētāju izaicinājumiem COVID-19 dēļ, komisija, sadarbībā ar dalībvalstu patērētāju aizsardzības iestādēm, turpinās ciņu ar krāpnieciskām shēmām, kā arī nodrošinās ceļotāju un pasažieru tiesību aizsardzību atcelto ceļojumu gadījumā. Komisija arī analizēs pandēmijas ilgtermiņa ietekmi uz iedzīvotāju patēriņa ieradumiem.

Programmā iekļautas piecas ilgtermiņa prioritātes:

 1. "zaļā" pārēja - ar mērķi nodrošināt ilgstpējīgu produktu un patiesas informācijas pieejamību patērētājiem. Jau nākamgad komisija plāno nākt klājā ar jaunu iniciatīvu, nolūkā sasniegt šo mērķi;
 2. digitālā transformācija - ar mērķi apkarot negodīgu komercpraksi digitālajā vidē (piemēram, slēpto reklāmu vai arī tādu lietotāju saskarņu veidošanu, kuras nolūks ir patērētāju manipulēšana), kā arī ņemt vērā patērētāju intereses, veidojot mākslīga intelekta digitālajā ekonomikā tiesisko regulējumu. Nolūkā pielāgot patērētāju aizsardzības tiesību aktus jaunajai realitātei, EK plāno pārskatīt drošuma, patērētāju kreditēšanas un finanšu pakalpojumu tālpārdošanas direktīvas;
 3. patērētāju tiesību īstenošana un patērētājiem nodarītā kaitējuma novēršana. EK plāno koordinēt un atbalstīt dalībvalstis šajā jomā, tai skaitā, izmantojot patērētāju aizsardzības iestāžu sadarbības tīklu, kā arī attīstot inovatīvus e-instrumentus, lai uzlabotu dalībvalstu iestāžu spējas apkarot prettiesisku komercpraksi tiešsaistē un identificēt nedrošus produktus;
 4. īpašas noteiktu patērētāju grupu vajadzības. EK pārskatīs prasības bērnu kopšanas produktiem, palielinās finansējumu konsultācijām finanšu jautājumos patērētājiem, kuri cieš no finanšu grūtībām, īpaši COVID-19 krīzes laikā, kā arī atbalstīs iniciatīvas, kas nodrošina vietējas konsultācijas patērētājiem, kuriem nav pieejas informācijai tiešsaistē vai centralizētajās informācijas sniegšanas vietās;
 5. starptautiskā sadarbība. EK ieskatā sadarbība ar starptautiskiem parneriem ir absolūti nepieciešama, lai atrisinātu pārrobežu tirdzniecības problēmas, piemēram EK, sadarbībā ar Ķīnu plāno 2021.gadā izstrādāt darbības plānu nolūkā uzlabot tiešsaistē tirgoto produktu drošumu.
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 16 novembris 2020 15:45
 
Top likumdošanas reforma neatbilstības līguma noteikumiem jomā PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 30 septembris 2020 12:36
Eiropas parlamenta ēkas attēls

Šī gada septembrī norisinājās Ekonomikas ministrijas izsludināta sabiedriskā apspriešana par grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kuri tika izstrādāti saistībā ar divu jaunu ES direktīvu ieviešanu.

Direktīvas par kurām ir runa:

 • - Direktīva (ES) 2019/770 (2019. gada 20. maijs) par dažiem digitālā satura un digitālo pakalpojumu piegādes līgumu aspektiem;
 • - Direktīva (ES) 2019/771 (2019. gada 20. maijs) par atsevišķiem preču pārdošanas līgumu aspektiem, ar kuru groza Regulu (ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK un atceļ Direktīvu 1999/44/EK.

Abas direktīvas Latvijas likumdošanā ir jāievieš līdz 2021.gada 1.jūlijam un japiemēro sākot ar 2022.gada 1.janvāri.

Direktīvas ieviesīs būtiskos grozījumus un jauninājumus esošajā neatbilstības līguma noteikumiem regulējumā, piemēram:

 • regulējums attieksies arī uz līgumiem, kuros patērētājs samaksu par digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu veic ar saviem personas datiem;
 • īpaši noteikumi attieksies uz digitālo saturu, digitāliem pakalpojumiem, kā arī uz precem ar t.s. digitālo elementu (programmaturu), piemēram, nepieciešamo programmatūras atjauninājumu (t.sk. drošības atjauninājumu) nepiegādāšana tiks uzskatīta par neatbilstību līguma noteikumiem;
 • tiks pagarināts minimālais laika posms, kurā patērētāji ir atbrīvoti no pienākuma pierādīt, ka neatbilstība līguma noteikumiem pastāvēja jau preces piegādes brīdī. Proti, šobrīd, ja neatbilstība tika atklāta 6 mēnešu laikā no preces piegādes, patērētājam nav jāpierāda, ka defekts jau eksistēja preces piegādes brīdī un to, ka defekts radies patēretāja vainas dēļ ir jāpierāda pārdevējam. Jaunā likumdošana nosaka, ka šis pierādīšanas pienākuma sadalījums darbosies 1 gada laikā no preces piegādes dienas;
 • u.c.

Kopumā var teikt, ka tuvākajos gados jaunā likumdošana precizēs un pilnveidos šobrīd spēkā esošo tiesisko regulējumu, ņemot vērā jaunas tirgus attīstības tendences.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 02 oktobris 2020 08:52
 
Kas ir distances līgums? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 30 septembris 2020 09:10
Poga uz datora klaviatūras ar iepirkuma ratu attēlu

Daudzi patērētāji ir informēti par atteikuma tiesībām, kuras viņiem ir, slēdzot distances līgumus. Tāpat daudzi zina, ka distances līgumi tiek slēgti, veicot pirkumus internetā, ar kataloga palīdzību vai arī telefoniski. Tomēr praksē patērētājiem un uzņēmējiem nereti nākas piedzīvot situācijas, kad skaidrības par to, vai patiešām tika noslēgts distances līgums un patērētājam ir atteikuma tiesības nav, piemēram:

 • patērētājs pasūtīja preci parastajā veikalā, bet vēlāk to piegādāja kurjers patērētājam uz mājām;
 • patērētājs pasūtīja preci interneta veikalā, bet preces saņemšana un samaksa par to tika veikta uzņēmēja veikala/biroja telpās;
 • patērētājs piezvanīja uz restorānu un veica galdiņa rezervāciju.

 • Šajā rakstā noskaidrosim vai augstāk minētajos gadījumos tiek uzskatīts, ka tika noslēgts distances līgums un patērētājam radušās atteikuma tiesības.

  Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 septembris 2020 15:27
  Lasīt tālāk...
   
  Vai uzņēmējs var atteikties no strīda izskatīšanas Patērētāju strīdu risināšanas komisijā? PDF Drukāt E-pasts
  Autors Andrejs Vanags   
  Pirmdiena, 31 augusts 2020 13:25
  Dokuments, kas ir pārsvītrots ar sarkanu krustu attēls

  Patērētāju strīdu risināšanas komisija (Komisija), kā zināms, ir izveidota ar mērķi vienkāršot patērētāju individuālo strīdu risināšanu t.i. sniegt patērētājiem iespēju viegli, ātri un bez maksas atrisināt strīdu ar uzņēmēju, nevēršoties tiesā, kura prasītu gan patērētājam, gan uzņēmējam ievērojami vairāk resursu. Tomēr Komisija nav tiesa, tādēļ praksē nereti rodas jautājumi par dažādiem tās darba aspektiem.

  Piemēram, ir uzņēmēji, kuri uzskata, ka viņi var atteikties no strīda risināšanas Komisijā. Bet vai šāds uzskats ir pamatots? Atbildi uz šo jautājumu noskaidrosim šajā rakstā.

  Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 03 septembris 2020 09:57
  Lasīt tālāk...
   
  << Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

  8 lapa no 51
   
  Joomla 1.5 Templates by Joomlashack