LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Eiropas Komisija publicē jaunu Patērētāju aizsardzības programmu PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 13 novembris 2020 15:14
Eiropas komisijas ēkas fotoattēls

Šodien Eiropas Komisija publicējā ilgi gaidīto Jaunu Patērētāju aizsardzības programmu, kurā ir izklāstīts komisijas skatījums uz ES patērētāju aizsardzības politiku periodam no 2020.gada līdz 2025.gadam. Programma ir turpinājums 2012.gadā pieņemtajai Patērētāju aizsardzības programmai, kuras darbība beidzas šogad, kā arī 2018.gada iniciatīvai "Uz patērētājiem orientēts jauns kurss" (New Deal for Consumers). Programmā EK ņēma vērā ne tikai ilgtermiņa prioritātes, bet arī šī brīža patērētāju vajadzības, kuru apmierināšana kļūva apgrūtināta COVID-19 pandēmijas dēļ.

Saistībā ar patērētāju izaicinājumiem COVID-19 dēļ, komisija, sadarbībā ar dalībvalstu patērētāju aizsardzības iestādēm, turpinās ciņu ar krāpnieciskām shēmām, kā arī nodrošinās ceļotāju un pasažieru tiesību aizsardzību atcelto ceļojumu gadījumā. Komisija arī analizēs pandēmijas ilgtermiņa ietekmi uz iedzīvotāju patēriņa ieradumiem.

Programmā iekļautas piecas ilgtermiņa prioritātes:

 1. "zaļā" pārēja - ar mērķi nodrošināt ilgstpējīgu produktu un patiesas informācijas pieejamību patērētājiem. Jau nākamgad komisija plāno nākt klājā ar jaunu iniciatīvu, nolūkā sasniegt šo mērķi;
 2. digitālā transformācija - ar mērķi apkarot negodīgu komercpraksi digitālajā vidē (piemēram, slēpto reklāmu vai arī tādu lietotāju saskarņu veidošanu, kuras nolūks ir patērētāju manipulēšana), kā arī ņemt vērā patērētāju intereses, veidojot mākslīga intelekta digitālajā ekonomikā tiesisko regulējumu. Nolūkā pielāgot patērētāju aizsardzības tiesību aktus jaunajai realitātei, EK plāno pārskatīt drošuma, patērētāju kreditēšanas un finanšu pakalpojumu tālpārdošanas direktīvas;
 3. patērētāju tiesību īstenošana un patērētājiem nodarītā kaitējuma novēršana. EK plāno koordinēt un atbalstīt dalībvalstis šajā jomā, tai skaitā, izmantojot patērētāju aizsardzības iestāžu sadarbības tīklu, kā arī attīstot inovatīvus e-instrumentus, lai uzlabotu dalībvalstu iestāžu spējas apkarot prettiesisku komercpraksi tiešsaistē un identificēt nedrošus produktus;
 4. īpašas noteiktu patērētāju grupu vajadzības. EK pārskatīs prasības bērnu kopšanas produktiem, palielinās finansējumu konsultācijām finanšu jautājumos patērētājiem, kuri cieš no finanšu grūtībām, īpaši COVID-19 krīzes laikā, kā arī atbalstīs iniciatīvas, kas nodrošina vietējas konsultācijas patērētājiem, kuriem nav pieejas informācijai tiešsaistē vai centralizētajās informācijas sniegšanas vietās;
 5. starptautiskā sadarbība. EK ieskatā sadarbība ar starptautiskiem parneriem ir absolūti nepieciešama, lai atrisinātu pārrobežu tirdzniecības problēmas, piemēram EK, sadarbībā ar Ķīnu plāno 2021.gadā izstrādāt darbības plānu nolūkā uzlabot tiešsaistē tirgoto produktu drošumu.
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 16 novembris 2020 15:45
 
Top likumdošanas reforma neatbilstības līguma noteikumiem jomā PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 30 septembris 2020 12:36
Eiropas parlamenta ēkas attēls

Šī gada septembrī norisinājās Ekonomikas ministrijas izsludināta sabiedriskā apspriešana par grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kuri tika izstrādāti saistībā ar divu jaunu ES direktīvu ieviešanu.

Direktīvas par kurām ir runa:

 • - Direktīva (ES) 2019/770 (2019. gada 20. maijs) par dažiem digitālā satura un digitālo pakalpojumu piegādes līgumu aspektiem;
 • - Direktīva (ES) 2019/771 (2019. gada 20. maijs) par atsevišķiem preču pārdošanas līgumu aspektiem, ar kuru groza Regulu (ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK un atceļ Direktīvu 1999/44/EK.

Abas direktīvas Latvijas likumdošanā ir jāievieš līdz 2021.gada 1.jūlijam un japiemēro sākot ar 2022.gada 1.janvāri.

Direktīvas ieviesīs būtiskos grozījumus un jauninājumus esošajā neatbilstības līguma noteikumiem regulējumā, piemēram:

 • regulējums attieksies arī uz līgumiem, kuros patērētājs samaksu par digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu veic ar saviem personas datiem;
 • īpaši noteikumi attieksies uz digitālo saturu, digitāliem pakalpojumiem, kā arī uz precem ar t.s. digitālo elementu (programmaturu), piemēram, nepieciešamo programmatūras atjauninājumu (t.sk. drošības atjauninājumu) nepiegādāšana tiks uzskatīta par neatbilstību līguma noteikumiem;
 • tiks pagarināts minimālais laika posms, kurā patērētāji ir atbrīvoti no pienākuma pierādīt, ka neatbilstība līguma noteikumiem pastāvēja jau preces piegādes brīdī. Proti, šobrīd, ja neatbilstība tika atklāta 6 mēnešu laikā no preces piegādes, patērētājam nav jāpierāda, ka defekts jau eksistēja preces piegādes brīdī un to, ka defekts radies patēretāja vainas dēļ ir jāpierāda pārdevējam. Jaunā likumdošana nosaka, ka šis pierādīšanas pienākuma sadalījums darbosies 1 gada laikā no preces piegādes dienas;
 • u.c.

Kopumā var teikt, ka tuvākajos gados jaunā likumdošana precizēs un pilnveidos šobrīd spēkā esošo tiesisko regulējumu, ņemot vērā jaunas tirgus attīstības tendences.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 02 oktobris 2020 08:52
 
Kas ir distances līgums? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 30 septembris 2020 09:10
Poga uz datora klaviatūras ar iepirkuma ratu attēlu

Daudzi patērētāji ir informēti par atteikuma tiesībām, kuras viņiem ir, slēdzot distances līgumus. Tāpat daudzi zina, ka distances līgumi tiek slēgti, veicot pirkumus internetā, ar kataloga palīdzību vai arī telefoniski. Tomēr praksē patērētājiem un uzņēmējiem nereti nākas piedzīvot situācijas, kad skaidrības par to, vai patiešām tika noslēgts distances līgums un patērētājam ir atteikuma tiesības nav, piemēram:

 • patērētājs pasūtīja preci parastajā veikalā, bet vēlāk to piegādāja kurjers patērētājam uz mājām;
 • patērētājs pasūtīja preci interneta veikalā, bet preces saņemšana un samaksa par to tika veikta uzņēmēja veikala/biroja telpās;
 • patērētājs piezvanīja uz restorānu un veica galdiņa rezervāciju.

 • Šajā rakstā noskaidrosim vai augstāk minētajos gadījumos tiek uzskatīts, ka tika noslēgts distances līgums un patērētājam radušās atteikuma tiesības.

  Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 30 septembris 2020 15:27
  Lasīt tālāk...
   
  Vai uzņēmējs var atteikties no strīda izskatīšanas Patērētāju strīdu risināšanas komisijā? PDF Drukāt E-pasts
  Autors Andrejs Vanags   
  Pirmdiena, 31 augusts 2020 13:25
  Dokuments, kas ir pārsvītrots ar sarkanu krustu attēls

  Patērētāju strīdu risināšanas komisija (Komisija), kā zināms, ir izveidota ar mērķi vienkāršot patērētāju individuālo strīdu risināšanu t.i. sniegt patērētājiem iespēju viegli, ātri un bez maksas atrisināt strīdu ar uzņēmēju, nevēršoties tiesā, kura prasītu gan patērētājam, gan uzņēmējam ievērojami vairāk resursu. Tomēr Komisija nav tiesa, tādēļ praksē nereti rodas jautājumi par dažādiem tās darba aspektiem.

  Piemēram, ir uzņēmēji, kuri uzskata, ka viņi var atteikties no strīda risināšanas Komisijā. Bet vai šāds uzskats ir pamatots? Atbildi uz šo jautājumu noskaidrosim šajā rakstā.

  Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 03 septembris 2020 09:57
  Lasīt tālāk...
   
  SIA "Sportlex", kura tirgo sporta klubu abonementus vietnē www.sportlex.lv ir iekļauta "melnajā sarakstā" (atjaunināts) PDF Drukāt E-pasts
  Autors Andrejs Vanags   
  Ceturtdiena, 20 augusts 2020 15:23

  banner melnais saraksts

  Uzmanību! Sakarā ar to, ka SIA "Sportlex" izpildīja Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu, tā tika svītrota no melnā saraksta.

  Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Sportlex" (reģ. Nr. 40103970714) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu atmaksāt patērētajam nepamatoti ieturēto naudu, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tam par pienākumu to izdarīt.

  SIA "Sportlex", kura tirgo abonementus dažādu sporta klubu apmeklējumiem tīmekļa vietnē www.sportlex.lv, piešķīra patērētājai promo kodu KONTR3X, ar kuru patērētāja varēja trīs mēnešus lietot sabiedrības piedāvātās sporta nodarbības ar 30% atlaidi (maksa ar atlaidi par katru mēnesi – 27,00 EUR). Patērētāja aktivizēja kodu 2019.gada 19.martā, saprotot, ka līgums par sporta nodarbībām noslēgts uz trim mēnešiem. 2019.gada 16.jūnijā patērētāja pamanīja, ka no bankas konta atskaitīta nauda 37,05 EUR apmērā, tādējādi automātiski pagarinot sporta nodarbību abonementu uz ceturto mēnesi, turklāt palielinot maksājuma par mēnesi apmēru. Atbildot uz patērētājas prasību atmaksāt minēto naudas summu, sabiedrība norādīja, ka tā rīkojas saskaņā ar lietošanas noteikumiem, kuri sagatavoti Latvijas Republikas likumu ietvaros, un patērētāja ir tos akceptējusi, tāpēc abonementa pagarināšana ir notikusi ar patērētājas piekrišanu un naudas atmaksai nav pamata.

  Komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un iesniegtos pierādījumus, secināja, ka patērētājas prasība ir pilnībā apmierināma.

  Komisija konstatēja, ka atbilstoši SIA "Sportlex" izstrādātiem lietošanas noteikumiem, patērētājas izmantotais sporta nodarbību abonements atzīstams par termiņa kontraktu, turklāt, lietošanas noteikumos ir norādīts, ka termiņa kontraktiem pagarināšana nav paredzēta. Ņemot vērā to, ka pēc trīs mēnešu abonementa izmantošanas par nākamo mēnesi sabiedrība atskaitīja no bankas konta palielinātu maksu, tādējādi atceļot piešķirto 30% atlaidi un izbeidzot promo koda darbību, komisija secināja, ka konkrētais terminētais abonements bija paredzēts trim mēnešiem. Komisija norādīja arī uz to, ka SIA "Sportlex" nav sniegusi pierādījumus tam, ka abonements varētu būt paredzēts garākam termiņam.

  Sakarā ar to, ka atbilstoši SIA "Sportlex" lietošanas noteikumiem termiņa kontraktu pagarināšana nav paredzēta, komisija atzina, ka patērētājai ir tiesības uz naudas atmaksu 37,05 EUR apmērā.

  "Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

  Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

  Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 31 augusts 2020 13:34
   
  << Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

  10 lapa no 53
   
  Joomla 1.5 Templates by Joomlashack