SIA "VIP Rent", kas piedāvā autonomas pakalpojumus www.autoprokat.lv un Jaunpils ielā 5a ir iekļauta "melnajā sarakstā" Drukāt
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 30 jūnijs 2020 13:32

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "VIP Rent" (reģ. Nr. 40203040012) par to, ka uzņēmums nav atmaksājis naudu par daļēji sniegtu autonomas pakalpojumu neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tam par pienākumu to izdarīt.

SIA "VIP Rent", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.autoprokat.lv un Jaunpils ielā 5a, Rīgā, noslēdza ar patērētāju līgumu par automašīnas nomu uz 69 dienām. Par autonomu patērētāja samaksāja 800,00 EUR, kā arī samaksāja 50,00 EUR drošības naudu. Sākotnēji SIA "VIP Rent" nodeva patērētājai nomā automašīnu Mercedes. Ņemot vērā, ka šī automašīna bija sliktā stāvoklī, dūmoja, patērētāja nolēma no tās atteikties. Automašīnas Mercedes vietā komersants patērētājai iedeva automašīnu Audi. Tomēr arī attiecībā uz šo automašīnu patērētāju neapmierināja, ka automašīnai nestrādāja skaņas signāls un nebija priekšējā atsitiena stieņa. Līdz ar to patērētāja atdeva automašīnu Audi sabiedrībai, paļaujoties, ka patērētājai tiks iedota cita automašīna. Tomēr SIA "VIP Rent" citu automašīnu patērētājai neiedeva, apgalvojot, ka patērētāja ir salauzusi automašīnu Audi. Kopumā patērētāja izmantoja automašīnas nomas pakalpojumu 13 dienas nolīgto 69 dienu vietā, bet sabiedrība atteicas atmaksāt patērētājai naudas starpību par neizmantotajām dienām, bet atmaksāja drošības naudu 50,00 EUR apmērā.

Izskatījusi lietu Patērētāju strīdu risināšanas komisija secināja, ka patērētājas prasība ir apmierināma, jo patērētāja automašīnas nomas pakalpojumu apmaksāja pilnībā, t.i., samaksāja 800,00 EUR par 69 dienām, bet saņēma pakalpojumu daļēji, proti, 13 dienas. Attiecībā uz SIA "VIP Rent" prasību par zaudējumu atlīdzību, Komisija vērsa komersanta uzmanību tam, ka Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumi neparedz komisijas tiesības izskatīt pakalpojuma sniedzēja iesniegumus vai pretprasības pret patērētāju, kā arī jautājumus par zaudējumu atlīdzināšanu un, ka šādi strīdi ir risināmi tiesā.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 16 jūlijs 2020 15:37