Top likumdošanas reforma neatbilstības līguma noteikumiem jomā Drukāt
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 30 septembris 2020 12:36
Eiropas parlamenta ēkas attēls

Šī gada septembrī norisinājās Ekonomikas ministrijas izsludināta sabiedriskā apspriešana par grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kuri tika izstrādāti saistībā ar divu jaunu ES direktīvu ieviešanu.

Direktīvas par kurām ir runa:

  • - Direktīva (ES) 2019/770 (2019. gada 20. maijs) par dažiem digitālā satura un digitālo pakalpojumu piegādes līgumu aspektiem;
  • - Direktīva (ES) 2019/771 (2019. gada 20. maijs) par atsevišķiem preču pārdošanas līgumu aspektiem, ar kuru groza Regulu (ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK un atceļ Direktīvu 1999/44/EK.

Abas direktīvas Latvijas likumdošanā ir jāievieš līdz 2021.gada 1.jūlijam un japiemēro sākot ar 2022.gada 1.janvāri.

Direktīvas ieviesīs būtiskos grozījumus un jauninājumus esošajā neatbilstības līguma noteikumiem regulējumā, piemēram:

  • regulējums attieksies arī uz līgumiem, kuros patērētājs samaksu par digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu veic ar saviem personas datiem;
  • īpaši noteikumi attieksies uz digitālo saturu, digitāliem pakalpojumiem, kā arī uz precem ar t.s. digitālo elementu (programmaturu), piemēram, nepieciešamo programmatūras atjauninājumu (t.sk. drošības atjauninājumu) nepiegādāšana tiks uzskatīta par neatbilstību līguma noteikumiem;
  • tiks pagarināts minimālais laika posms, kurā patērētāji ir atbrīvoti no pienākuma pierādīt, ka neatbilstība līguma noteikumiem pastāvēja jau preces piegādes brīdī. Proti, šobrīd, ja neatbilstība tika atklāta 6 mēnešu laikā no preces piegādes, patērētājam nav jāpierāda, ka defekts jau eksistēja preces piegādes brīdī un to, ka defekts radies patēretāja vainas dēļ ir jāpierāda pārdevējam. Jaunā likumdošana nosaka, ka šis pierādīšanas pienākuma sadalījums darbosies 1 gada laikā no preces piegādes dienas;
  • u.c.

Kopumā var teikt, ka tuvākajos gados jaunā likumdošana precizēs un pilnveidos šobrīd spēkā esošo tiesisko regulējumu, ņemot vērā jaunas tirgus attīstības tendences.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 02 oktobris 2020 08:52