Eiropas Komisija publicē jaunu Patērētāju aizsardzības programmu Drukāt
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 13 novembris 2020 15:14
Eiropas komisijas ēkas fotoattēls

Šodien Eiropas Komisija publicējā ilgi gaidīto Jaunu Patērētāju aizsardzības programmu, kurā ir izklāstīts komisijas skatījums uz ES patērētāju aizsardzības politiku periodam no 2020.gada līdz 2025.gadam. Programma ir turpinājums 2012.gadā pieņemtajai Patērētāju aizsardzības programmai, kuras darbība beidzas šogad, kā arī 2018.gada iniciatīvai "Uz patērētājiem orientēts jauns kurss" (New Deal for Consumers). Programmā EK ņēma vērā ne tikai ilgtermiņa prioritātes, bet arī šī brīža patērētāju vajadzības, kuru apmierināšana kļūva apgrūtināta COVID-19 pandēmijas dēļ.

Saistībā ar patērētāju izaicinājumiem COVID-19 dēļ, komisija, sadarbībā ar dalībvalstu patērētāju aizsardzības iestādēm, turpinās ciņu ar krāpnieciskām shēmām, kā arī nodrošinās ceļotāju un pasažieru tiesību aizsardzību atcelto ceļojumu gadījumā. Komisija arī analizēs pandēmijas ilgtermiņa ietekmi uz iedzīvotāju patēriņa ieradumiem.

Programmā iekļautas piecas ilgtermiņa prioritātes:

  1. "zaļā" pārēja - ar mērķi nodrošināt ilgstpējīgu produktu un patiesas informācijas pieejamību patērētājiem. Jau nākamgad komisija plāno nākt klājā ar jaunu iniciatīvu, nolūkā sasniegt šo mērķi;
  2. digitālā transformācija - ar mērķi apkarot negodīgu komercpraksi digitālajā vidē (piemēram, slēpto reklāmu vai arī tādu lietotāju saskarņu veidošanu, kuras nolūks ir patērētāju manipulēšana), kā arī ņemt vērā patērētāju intereses, veidojot mākslīga intelekta digitālajā ekonomikā tiesisko regulējumu. Nolūkā pielāgot patērētāju aizsardzības tiesību aktus jaunajai realitātei, EK plāno pārskatīt drošuma, patērētāju kreditēšanas un finanšu pakalpojumu tālpārdošanas direktīvas;
  3. patērētāju tiesību īstenošana un patērētājiem nodarītā kaitējuma novēršana. EK plāno koordinēt un atbalstīt dalībvalstis šajā jomā, tai skaitā, izmantojot patērētāju aizsardzības iestāžu sadarbības tīklu, kā arī attīstot inovatīvus e-instrumentus, lai uzlabotu dalībvalstu iestāžu spējas apkarot prettiesisku komercpraksi tiešsaistē un identificēt nedrošus produktus;
  4. īpašas noteiktu patērētāju grupu vajadzības. EK pārskatīs prasības bērnu kopšanas produktiem, palielinās finansējumu konsultācijām finanšu jautājumos patērētājiem, kuri cieš no finanšu grūtībām, īpaši COVID-19 krīzes laikā, kā arī atbalstīs iniciatīvas, kas nodrošina vietējas konsultācijas patērētājiem, kuriem nav pieejas informācijai tiešsaistē vai centralizētajās informācijas sniegšanas vietās;
  5. starptautiskā sadarbība. EK ieskatā sadarbība ar starptautiskiem parneriem ir absolūti nepieciešama, lai atrisinātu pārrobežu tirdzniecības problēmas, piemēram EK, sadarbībā ar Ķīnu plāno 2021.gadā izstrādāt darbības plānu nolūkā uzlabot tiešsaistē tirgoto produktu drošumu.
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 16 novembris 2020 15:45