Eiropas Komisijas publicēts pētījums Drukāt
Autors Baiba Miltoviča   
Pirmdiena, 08 jūlijs 2019 10:52

2019. gada 24. jūnijā Eiropa Komisija (turpmāk EK) publicēja pētījumu, kura ietvaros tika testēti produkti šādās dalībvalstīs (Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Nīderlande, Polija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Ungārija un Vācija)izmantojot vienu metodiku, nolūkā gūt labāku izpratni par pārtikas produktu divējādu kvalitāti ES.Pētījumā tika novērtēti 128 dažādu pārtikas produktu 1380 paraugi no 19 dalībvalstīm.Pētījuma rezultāti ir sekojoši:
- vairumā gadījumu produktu sastāvs bija atbilstošs to noformējumam: 23 % produktu bija identiska iepakojuma priekšpuse un identisks sastāvs, savukārt 27 % produktu sastāvs dažādās ES valstīs atšķīrās, bet uz šīm atšķirībām norādīja atšķirīga iepakojuma priekšpuse.

- 9 % produktu, kuri visā ES tiek piedāvāti kā viens un tas pats produkts, bija atšķirīgs sastāvs: to iepakojuma priekšpuse bija identiska, bet sastāvs — atšķirīgs.

- 22 % produktu ar līdzīgu noformējumu bija atšķirīgs sastāvs: to iepakojuma priekšpuse bija identiska, taču sastāvs — atšķirīgs.

- vienāda vai līdzīga iepakojuma lietošanai atšķirīga sastāva produktiem nav konsekventas ģeogrāfiskas struktūras.

Eiropa Komisija (turpmāk EK) jau 2017.gadā pievērsās divējādas pārtikas produktu kvalitātes problēmai, Kopš tā laika EK ir uzsākusi dažādas iniciatīvas:

- nesen pieņemtā tiesību aktu kopuma “Uz patērētājiem orientētā jaunā kursa” tiesību aktos precizēts, kādos gadījumos divējāda produktu kvalitāte uzskatāma par maldinošu praksi;

- izstrādāta vienota metodika pārtikas produktu testēšanai;

- pieņemtas pamatnostādnes, kas palīdz valsts iestādēm piemērot ES tiesību aktus patērētāju tiesību aizsardzības un pārtikas aprites jomā;

- piešķirti vairāk nekā 4,5 miljoni eiro šīs problēmas risināšanai;

- veikta ES mēroga produktu testēšana, izmantojot vienu metodiku, lai labāk izprastu preču divējādo kvalitāti.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija tupmāk informēs par divējādas pārtikas produktu kvalitātes iniciatīvām un risinājumiem: www.pateretajs.lv

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 31 jūlijs 2019 20:32