Печать
16.01.2012 15:24

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija"

Reģ.nr. 40008041810
AS Swedbank
Bankas Kods: HABALV22
Konts: LV08HABA000140J045659

Обновлено 18.01.2012 14:58