LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
SIA "vienmer.lv", kura tirgo mājaslapā www.vienmer.lv ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
28.04.2021 11:58
There are no translations available.

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "vienmer.lv" (reģ. Nr. 40103535607) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu atmaksāt patērētājam 32,70 EUR, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tai par pienākumu to izdarīt.

SIA "vienmer.lv", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.vienmer.lv, kā arī zoopreču veikalā, kas atrodas Rīgā, Senču ielā 2 (faktiskā adrese), savā interneta veikalā pārdeva patērētājai lāpstiņriteni ar asi un filtriem, kā arī blīvi krānu blokam ar piegādi, par ko patērētājs 2020.gada 21.janvārī veica samaksu 32,70 EUR apmērā. Pasūtītās preces patērētājs saņēma 2020.gada 24.janvārī, savukārt 2020.gada 29.janvārī patērētājs e-pastā informēja komersantu par vēlmi izmantot atteikuma tiesības un jautāja sabiedrībai, kur atgriezt preces. Nesaņemot atbildi, patērētājs 2020.gada 30.janvārī nosūtīja preces uz vienīgo komersanta interneta vietnē norādīto adresi, kas ir faktiskā adrese. Tomēr, komersante atteicās saņemt patērētāja atgrieztās preces faktiskajā adresē un 2020.gada 5.februārī atbildēja uz patērētāja e-pastu, norādot, ka preces ir jānosūta uz tā juridisko adresi un pielikumā pievienoja atteikuma tiesību veidlapu, kurā atkal tika norādīta faktiskā adrese t.i. adrese uz kuru patērētājs iepriekš nosūtīja preces. Komersante uzskatīja, ka tai nav jānodrošina patērētājam atteikuma tiesības, jo komersante nesaņēma preces atteikuma tiesību termiņā, kā arī nav jāatmaksā piegādes izdevumi, jo patērētājs varēja saņemt preces komersanta faktiskajā adresē uz vietas bez piegādes maksas.

Izvērtējot lietas materiālus, Komisija secināja, ka komersantes un patērētāja starpā noslēgts distances līgums, patērētājam ir atteikuma tiesībās un patērētājs ievēroja atteikuma tiesību izmantošanas termiņu. Tāpat Komisija konstatēja, ka no VAS “Latvijas Pasts” atzīmes “Atteicās saņemt” CN15 kopijas redzams, ka komersante atteicās saņemt patērētāja sūtījumu, bet komersantes mājaslapā joprojām kā vienīgā komersantes adrese ir norādītā faktiskā adrese, kā arī atteikuma tiesību veidlapā preču atgriešanas adrese ir norādīta faktiskā adrese. Līdz ar to, Komisija secināja, ka patērētājs nosūtīja preces uz vienīgo komersantes norādīto adresi likumā noteiktajā termiņā, bet komersante atteicās to saņemt, tādēļ komersantei nav tiesiska pamata aizturēt naudas summas atmaksu un tai pašai ir jāorganizē preču saņemšana atkārtoti. Komisijas ieskatā, ja komersante preču atgriešanai norāda konkrētu adresi gan mājaslapā, gan atteikuma tiesību veidlapā, tad tai ir pienākums šajā adresē saņemt patērētāja nosūtītas preces.

Attiecībā uz iebildumiem par piegādes izdevumu atmaksas pienākumu, Komisija, pārbaudot komersantes mājaslapā norādīto informāciju, konstatēja, ka patērētājs izvēlējās vienu no piedāvātajiem standarta piegādes veidiem, nevis sadārdzinātu vai expresspiegādi. Līdz ar to komersantei ir jāatmaksā patērētājam piegādes izdevumi saskaņā ar noslēgto distances līgumu. Komisija norāda, ka aizbraukšana pakaļ pasūtītajai precei uz veikalu nav uzskatāma par preces piegādi, kā to norāda komersante.

Minēto iemeslu dēļ, Komisija atzina patērētāja prasījumu par pamatotu.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Обновлено 28.04.2021 12:03
 
Jau rīt, 20. aprīlī konference “Enerģētiskā nabadzība Eiropas sociālo tiesību pīlāra un Eiropas zaļā kursa krustpunktā” PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
19.04.2021 08:48
There are no translations available.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir rosinājusi koordinētus Eiropas pasākumus, lai novērstu enerģētisko nabadzību, veicinātu solidaritāti šajā jomā un sniegtu lielāku aizsardzību visneaizsargātākajiem, pamatojoties uz vispārējām tiesībām uz piekļuvi enerģijai.

Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļas (TEN) izstrādātajos atzinumos ir aicināts izveidot ES Enerģētiskās nabadzības observatoriju un iesaistīt visas ieinteresētās personas rādītāju noteikšanā, labās prakses apzināšanā un ieteikumu izstrādē.

TEN specializētā nodaļa ir sagatavojusi informatīvu ziņojumu, kurā izvērtēta Eiropas enerģētikas savienība, galveno uzmanību pievēršot enerģētikas pārkārtošanas sociālajai un sabiedriskajai dimensijai, tostarp enerģētiskajai nabadzībai.

“Arī Latvijai līdzīgi kā citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir savi veicamie mājas darbi un to īstenošanā ir jācenšas neatstāt nevienu novārtā. Tā kā ēku renovācija ir noteikta par vienu no Atveseļošanas un noturības mehānisma pamatjomām, tad “Renovācijas vilnim” ir jābūt daļai no ilgtermiņa ieguldījumiem sabiedrības interesēs, ilgtspējīgā attīstībā, zaļajā pārejā un Eiropas sociālo tiesību pīlāra pilnīgā īstenošanā.” atzina TEN specializētās nodaļas prezidente Baiba Miltoviča.

TEN specializētā nodaļa organizē konferenci, lai diskusijās iekļautu ES un valstu iestādes, reģionālās un vietējās pašvaldības, kā arī organizēto pilsonisko sabiedrību apvienot spēkus un apzināt veicamos praktiskos pasākumus.

Konference: Enerģētiskā nabadzība Eiropas sociālo tiesību pīlāra un Eiropas zaļā kursa krustpunktā
Datums: 2021. gada 20. aprīlī, plkst.11:00
Tiešsaiste: https://www.eesc.europa.eu/lv/agenda/our-events/events/conference-energy-poverty-crossroads-european-pillar-social-rights-and-european-green-deal/webstream

Konferencē piedalās: Eiropas Padomes (Slovākijas un Francijas valdības pārstāvji), ES enerģētikas komisāre Kadri Simsone, Eiropas Parlamenta pārstāvji. Žaka Delora institūta un Eiropas PretNabadzības Tīkla un citu organizāciju pārstāvji.

step-cmyk

Konferencē piedalīsies Eiropas patērētāju organizācija BEUC un Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) un tiks sniegta informācija par projektu "Risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai" STEP. Projekta STEP mērķis ir mazināt patērētāju enerģijas nabadzību, mudinot patērētājus mainīt uzvedību un lietot lētākus energoefektivitātes risinājumus, kā arī nodrošināt uzticamus, praktiski lietojamus padomus.

European FlagProjekts STEP ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 847080.

 
Позволяет ли закон не возвращать деньги за отменённые путешествия? PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
30.03.2021 08:21
Cilvēku un eiro banknošu attēls
Источник: Gerd Altmann с Pixabay.

Близится год с тех пор как 10 июня 2020 года вступил в силу Закон об управлении распространением инфекции Covid-19, который, среди прочего, урегулировал некоторые вопросы связанные с выдачей ваучеров за отменённые путешествия. Тем не менее жалобы потребителей по поводу отказов вернуть уплаченные деньги за путешевствия указывают на то, что неясности в отношении содержания закона есть как среди потребителей, так и среди туроператоров. Например, есть предприниматели, утверждающие, что закон даёт им право произвести возврат денег потребителям только после 9 июля 2021 года. Другие же считают, что могут не возвращать денег путешественникам, которые не согласились на получение ваучера или другие предложения туроператора.

Но есть ли законное основание у этих позиций?

Обновлено 30.03.2021 08:43
Подробнее...
 
Саммит потребителей 2021: Как обеспечить соблюдение прав потребителей в эпоху глобальной торговли в интернете? PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
17.03.2021 11:34
Саммит потребителей 2021 банер
Источник: Еворокомиссия

На этой неделе 15 марта т.е. во Всемирный день прав потребителей прошёл очередной Европейский саммит потребителей, который в этом году был организован Европейской Комиссией виртуально из Лисабона (Португалия). В ходе саммита обсуждались главным образом вопросы, связанные с реализацией недавно опубликовнной Программы по защите прав потребителей, уделяя особое внимание вопросу о соблюдении прав eвропейских потребителей в обстоятельствах глобальной торговли в интернете.

Не секрет, что стандарты защиты прав потребителей в Европейском союзе (ЕС) очень высоки, однако они действуют лишь на его территории. Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что потребители из ЕС с помощью интернета всё активнее производят покупки в других странах, например в Китае. К сожанелению, для предпринимателей, находящихся вне ЕС высокие стандарты защиты прав потребителей ЕС (право на отказ, безопасность товаров и качество, запрет недобросовестной коммерческой практики и др.) либо не являются обязательными либо отсутсвуют механизмы для обеспечeния их соблюдения. Tакое положение вещей негативно влияет не только на потребителей, но и на предпринимателей из ЕС, ставя их в невыгодное положение по сравнению с предпринимателями из других стран.

Обновлено 17.03.2021 12:10
Подробнее...
 
Projekta “STEP” konsultācijas Jelgavā PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
28.02.2021 22:33
There are no translations available.

step-cmyk

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) projekta “Risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai” (STEP) piedāvā bezmaksas konsultācijas un palīdzību patērētāju tiesību aizsardzības jautājumos saistībā ar enerģētiskās nabadzības jautājumiem Jelgavā.

Projekta STEP vispārējais mērķis ir mazināt patērētāju enerģijas nabadzību, mudinot patērētājus mainīt uzvedību un lietot lētākus energoefektivitātes risinājumus, kā arī nodrošināt uzticamus, praktiski pielietojamus padomus.

Trīs konkrētie STEP mērķi ir sekojoši:

1) Veicināt patērētāju grupu un iesaistīto organizāciju sadarbību, kuras konsultē cilvēkus par dažādiem jautājumiem, piemēram, finanšu vai veselības jautājumiem, sniedz padomus enerģijas nabadzībā nonākušiem patērētājiem.

2) Konsultēt patērētājus par efektīvāku enerģijas patēriņu un informēt, kā tas var palīdzēt viņiem ietaupīt naudu un uzlabot viņu veselību un labsajūtu. Veikt informācijas kampaņas, sniegt padomus, kā ietaupīt enerģiju, demonstrēt izmaksu ietaupījumus un palīdzēt ieviest zemu izmaksu energoefektivitātes pasākumus.

3) Izplatīt labos piemērus un politikas izvēles, kas var mazināt enerģijas nabadzību un veicināt to pielietošanu citās ES valstīs.

Konsultanta pieņemšana:

Lielā iela 15-2, Jelgava,Tekla Žabova, tālr.: 29144452

Tie, kuriem nav iespējas saņemt konsultācijas un palīdzību klātienē, var vērsties pēc palīdzības e-pasts:info@pateretajs.lv

LPIAA ir lielākā Latvijas patērētāju aizsardzības nevalstiskā organizācija, kura apvieno patērētāju organizācijas no dažādiem reģioniem.

Detalizētāku informāciju par STEP projektu var iegūt mājaslapā:www.stepenergy.eu

European FlagProjekts STEP ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 847080.

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 10 из 56
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack