LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
EK priekšlikums "Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss" PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Pirmdiena, 28 maijs 2018 10:43

Eiropas Komisijas (turpmāk EK) priekšlikuma „Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss” (jeb angļu valodā „New Deal for Consumers”) mērķis ir modernizēt un aizstāt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/22/EK par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību (Aizliegumu direktīvu).

Priekšlikums tiek iesniegts kopā ar grozījumiem četrās ES patērētāju tiesību direktīvās, kas ir daļa no Komisijas 2018. gada darba programmā iekļautā “uz patērētājiem orientētā jaunā kursa”, kura mērķis ir uzlabot aizlieguma procedūras efektivitāti un palīdzēt novērst tiesību pārkāpumu sekas, kas ietekmē patērētāju kolektīvās intereses.

Svarīgākie jauninājumi no 1. daļas paredz:

1.dalībvalstu tiesības iekļaut negodīgas komercprakses sarakstā noteiktos "sliekšņa" tirdzniecības veidus (Latvijā ir aktuāli);

2.cīņas ar duālo preču kvalitāti kontekstā, iekļaut negodīgas komercprakses sarakstā praksi, kuras ietvaros komersants reklamē preces kā vienādas, lai gan to sastāvs būtiski atšķiras. Komisija šobrīd strādā pie vienotās metodoloģijas preču novērtēšanai;

3.patērētājiem, kuri cieta nogodīgas komercprakses rezultātā, visos gadījumos piešķirt tiesības vismaz izbeigt līgumu un saņemt zaudējumu atlīdzību.

4.minimālās prasības attiecībā uz kritēriem sodu noteikšanai un arī sodu apmēriem par negodīgu komercpraksi;

5.pienākumu tiešsaistes platformām skaidri norādīt sponsorētos meklēšanas rezultātus;

6.Patērētāju tisību direktīvu attiecināt arī uz t.s. "bezmaksas" digitāliem servisiem, kuri apmaiņā par pakalpojumu sniegšanu komerciālos nolūkos izmanto personas datus (Facebook, WhatsApp, Twitter, Google (Gmail u.c.)).

7.svītrot divus uzņēmēju pienākumus atteikuma tiesību gadījumos:

7.1.pienākumu atmaksāt naudu patērētājam vēl pirms preču saņemšanas pēc tam, kad patērētājs ir izmantojis atteikuma tiesības. Šobrīd uzņēmējam ir jāatmaksa patērētāja samaksātā summa jau ar brīdi, kad viņš ir saņēmis pierādījumus par preces nosūtīšanu t.i. vēl pirms prece ir reāli saņemta. Rezultātā uzņēmējam būs jāatmaksā patērētājam tikai pēc preces saņemšanas;

7.2.pienākumu ievērot atteikuma tiesības gadījumos, kad patērētāji negodprātīgi izmanto atteikuma tiesības, lietojot preces pārmērīgi. Šobrīd pat ja uzņēmējs uzskata, ka patērētājs ir pārmērīgi lietojis preci atteikuma tiesību periodā viņam ir pienākums ievērot atteikuma tiesības un izmaksāt patērētāja samaksāto naudas summu.

EK priekšlikuma 2.daļa ir nozīmīga iniciatīva gan patērētājiem, gan patērētāju nevalstiskajām organizācijām, jo paredzēts ieviest kolektīvās atlīdzības mehānismu visās ES dalībvalstīs, kas ļautu patērētāju pārstāvošajai organizācijai uzsākt lietu, lai atgūtu no uzņēmēja patērētājiem nodarītos zaudējumus.

Kopumā EK priekšlikums vērtējams pozitīvi, izņemot pašu pēdējo punktu par atteikuma tiesību ierobežošanu, pret kuru iebildušas virkne patērētāju organizāciju pārstāvji debatēs Eiropas Savienības institūcijās (Eiropas Patērētāju konsultatīvajā grupā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā).

PIAA pārstāvji Saldus pilsētas svētkos!

saldus 1

Ar Patērētāju tiessaldus2ību aizsardzības centra atbalstu Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) 2018.gada 26.maijā piedalījās Saldus pilsētas svētkos. Informatīvajā stendā Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija aicināja Saldus pilsētas un novada iedzīvotājus

atsvaidzināt zināšanas kā pieteikt pretenziju pardevējam vai pakalpojuma sniedzējam. PIAA pārstāvji informēja par prasījuma pieteikuma soļiem un sniedza informāciju par interneta vietnēm, kur iespējams saņemt padomus un palīdzību par patērētāju tiesību aizsardzību.

Turpmāk PIAA piedalīsies Bauskas pilsētas svētkos. Lūdzu sekojiet informācijai: www.pateretajs.lv

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack